Chwilio'r wefan
English
Map

Hysbysiad o waredu man agored

Adran 123(2a) Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd)

Notice is hereby given that the Council of the City and County of Swansea intention to dispose of land at Gwynfaen Farm on the west side of Gower View Road, Gorseinon, Swansea, being approximately 3.74 acres.

This is a formal notice given in so far as the above described parcel of land consists or forms part of an open space for the purposes of S123(2A) of the Local Government Act 1972.
 
Disgrifiad o'r parsel o dir 

Land at Gwynfaen Farm on the West side of Gower View Road, Gorseinon, Swansea.

PDF Document Land at Gwynfaen Farm - plan (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd                      
 
Mae cynllun o'r tir i'w waredu ar gael i'w archwilio yn nerbynfa swyddfeydd Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN yn ystod oriau arferol. 
 
Rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau i'r bwriad o waredu'n ysgrifenedig a'u cyfeirio at Bennaeth Eiddo Corfforaethol, Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN, dan y cyfeiriad "Gwaredu Lle Agored" a chan ddyfynnu'r cyfeirnod DGC-00251093/SAE neu gellir eu cyflwyno drwy wefan y cyngor yn www.abertawe.gov.uk/hysbysiadaucyhoeddus erbyn 5.00pm ar 27 Chwefror 2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM