Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Myfyrwyr

Os ydych yn newydd i astudio yn Abertawe neu'n dychwelyd am y flwyddyn newydd, mae llawer o wybodaeth yma i sicrhau bod eich amser yma mor ddi-straen â phosib.

Ailgylchu a sbwriel myfyrwyr

Os rydych yn byw oddi ar y campws mewn tŷ rhent i fyfyrwyr, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd y cyngor er mwyn rheoli'ch gwastraff.

Eithriad / gostyngiad i fyfyriwr

Bydd myfyrwyr amser llawn naill ai wedi'u heithrio'n gyfan gwbl o Dreth y Cyngor neu gallant fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Tai myfyrwyr

Os ydych yn byw mewn llety ar rent oddi ar y campws yna mae gwiriadau y gallwch eu gwneud er mwyn sicrhau bod y tŷ neu'r fflat yn ddiogel ac yn addas ar eich cyfer.

Trwyddedau parcio

Os oes cilfach barcio i breswyliwr ar eich stryd neu mewn stryd gerllaw, gallwch wneud cais am hawlen ddigidol.

Problemau sŵn

Gall sŵn uchel beri gofid ac anesmwythyd i bobl yn eu cartrefi. Os ydych yn cael problemau gyda sŵn eithafol, mae pethau y gallwch eu gwneud i helpu i ddatrys y broblem.

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Cofrestru Etholiadol i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn y cyfeiriad rydych yn byw ynddo y tu allan i'r tymor.

Gwybodaeth am fysus

Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe ar gyfer teithio a hamdden, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Diogelwch cymunedol ac argyfyngau

Cyngor ar gadw'n ddiogel.

Cyllid myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

Croeso Bae Abertawe

Cewch bopeth y mae ei angen arnoch i drefnu eich ymweliad ar wefan swyddogol
Close Dewis iaith