Toglo gwelededd dewislen symudol

Newyddion a'r diweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid.

Fy Nhai

Porth tai newydd ar-lein ar gyfer tenantiaid Cyngor Abertawe.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: gwybodaeth i denantiaid

Cyflwynwyd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2022 ac mae'n effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys ni fel eich landlord a chi fel ein tenant.

Tŷ Agored

Cylchgrawn tai a ddosberthir i denantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe yw Tŷ Agored. Mae hefyd fersiwn ddigidol ar gael.

Grŵp Facebook tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Ymunwch â grŵp Facebook tai y cyngor ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe.

Cystadleuaeth arddio 2022 - yr enillwyr

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth arddio yn 2022.

Cymorthfeydd galw heibio i denantiaid y cyngor

Bydd Swyddog Cymdogaeth a Swyddog Rhenti ar gael i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych.

Gwelliannau i dai cyngor

Rydym bellach wedi cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ac wrth wneud hynny, rydym wedi cyflawni rhaglen enfawr o atgyweiriadau a gwelliannau i'n tai cyngor ar draws Abertawe.
Close Dewis iaith