Toglo gwelededd dewislen symudol

Newyddion a'r diweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid.

Fy Nhai

Porth tai newydd ar-lein ar gyfer tenantiaid Cyngor Abertawe.

Cystadleuaeth arddio i denantiaid a lesddeiliaid

Cystadleuaeth arddio flynyddol i denantiaid a lesddeiliaid y cyngor gael arddangos eu mannau awyr agored lliwgar ac ennill gwobrau.

Deddfwriaeth newydd sy'n effeithio ar denantiaid a landlordiaid

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2022 ac yn effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys ni fel eich landlord a chi fel ein tenant.

Tŷ Agored

Cylchgrawn tai a ddosberthir i denantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe yw Tŷ Agored. Mae hefyd fersiwn ddigidol ar gael.

Grŵp Facebook tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Ymunwch â grŵp Facebook tai y cyngor ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid yn Abertawe.

Cystadleuaeth arddio 2021 - yr enillwyr

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth arddio yn 2021.

Cymorthfeydd galw heibio i denantiaid y cyngor

Mae Swyddfa Dai Ardal y Dwyrain yn cynnal cymorthfeydd galw heibio i denantiaid mewn lleoliadau o gwmpas yr ardal.

Gwelliannau tai cyngor

Mae gwaith yn parhau i wella cartrefi a stadau hyd at Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), ond bu oedi i nifer o gynlluniau oherwydd yr ymateb i argyfwng COVID-19.
Close Dewis iaith