Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Poblogaeth

Ystadegau am boblogaeth ac aelwydydd - amcangyfrifon poblogaeth swyddogol, tueddiadau diweddar, data ardaloedd bach, dwysedd, nodweddion poblogaeth, amcangyfrifon aelwydydd, rhagamcanion poblogaeth ac aelwydydd.

Roedd amcangyfrif diweddaraf poblogaeth Dinas a Sir Abertawe yn 247,000 (amcangyfrifon canol 2019, Swyddfa Ystadegau Gwladol / SYG).  Mae gan Abertawe'r ail boblogaeth uchaf o 22 awdurdod lleol Cymru sy'n cynrychioli bron 8% o boblogaeth Cymru gyfan (3,152,900).

Mae mwy o wybodaeth am ystadegau poblogaeth Abertawe ar gyfer 2019, gan gynnwys dadansoddiadau yn ôl oedran a rhyw, data ar gyfer awdurdodau lleol eraill, Cymru a'r DU, a'r tueddiadau mwyaf diweddar (2018-19) ar gael mewn PDF Document nodyn briffio* (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd ar y dudalen hon.  Mae Excel Document data Abertawe (Excel, 58KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar gyfer canol blwyddyn 2019 yn ôl oedran hefyd ar gael er mwyn hwyluso cyfrifiadau a dadansoddiad pellach.

Rhwng 2018 a 2019, cafwyd cynnydd ym mhoblogaeth amcangyfrifedig Abertawe oddeutu 500 (+0.21%).  Mae'r data'n awgrymu y cafwyd twf poblogaeth yn Abertawe yn ystod y flwyddyn hyd at Fehefin 2019 o ganlyniad i fewnfudo rhyngwladol net (tua +1,500), a wrthbwysir yn rhannol gan allfudo mewnol (o fewn y DU) (tua -800 net) a newid naturiol negyddol (oddeutu 200 mwy o farwolaethau na genedigaethau yn ystod y flwyddyn).

Mae mwy o wybodaeth am y boblogaeth a'r ddemograffeg ar y tudalennau canlynol: 

Mae amrediad eang o ystadegau am nodweddion poblogaeth ac aelwydydd hefyd ar gael trwy ein tudalennau Cyfrifiad 2011.  Mewn rhai achosion, y Cyfrifiad yw'r ffynhonnell ddata fwyaf priodol ffynhonnell ddata.

Os oes gennych fwy o ymholiadau ynghylch ystadegau poblogaeth Abertawe, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM