Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Os ydych yn denant cyngor neu'n byw ar stad cyngor ac mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich helpu i fynd i'r afael ag ef.

Os oes angen ymateb arnoch ar unwaith, ffoniwch yr Uned Cefnogi Cymdogaethau ar 01792 648507. Os yw rhywun yn troseddu, ffoniwch 999.

Nid oes rhaid i chi adael eich enw a'ch cyfeiriad ar y ffurflen hon os byddai'n well gennych roi gwybod am y digwyddiad yn ddienw. Fodd bynnag, byddai'n fanteisiol i'r ymchwiliad os gallech roi'ch manylion cyswllt i ni.

Os ydych yn gadael eich enw a'ch cyfeiriad, byddwn yn dod yn ôl atoch o fewn 5 niwrnod gwaith ac yn rhoi'r diweddaraf i chi am yr ymchwiliad ac unrhyw gyngor a allai fod yn berthnasol.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 14 Chwefror 2024