Chwilio'r wefan
English

Newid pwysig i'r gwasanaeth casglu: O ddydd Llun 30 Mawrth, bydd angen i breswylwyr sicrhau bod y gwastraff/ailgylchu ar ymyl y ffordd i'w gasglu o 6.00am. Mae hon yn fesur dros dro yn ystod pandemig Coronafeirws.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Casglu sachau pinc

Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

Sachau Pinc

Mae gan y rhan fwyaf o cartrefi yn Abertawe fagiau pinc ailddefnyddiadwy ar gyfer eu casgliadau ailgylchu plastig erbyn hyn. Mae rhai ardaloedd ac aelwydydd sydd dal yn gorfod defnyddio'r bag plastig pinc defnydd untro oherwydd y math o gerbyd a ddefnyddir i'w gwasanaethu.

Cesglir y plastigion o'r bagiau hyn gan gerbydau gwahanol a chânt eu prosesu ar wahân felly mae'n bwysig defnyddio'r bagiau a roddwyd i chi a chyfarwyddyd iddynt yn unig neu efallai na chaiff eich plastig ei gasglu. 

Er mwyn sicrhau y cesglir eich sachau ar gyfer ailgylchu:

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Gallwch roi'r holl eitemau canlynol gyda'i gilydd yn eich bag pinc ailddefnyddiadwy:

 • Poteli plastig gan gynnwys poteli dŵr, poteli llaeth, poteli pop, poteli siampŵ, etc
 • Caeadau a chapiau poteli plastig rhydd
 • Tybiau marjarîn/hufen iâ plastig
 • Potiau iogwrt plastig 
 • Hambyrddau bwyd plastig glân
Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bag pinc ailddefnyddiadwy:

 • Bagiau plastig a bagiau cario
 • Caeadau ffilm (fel o brydau bwyd microdon)
 • Eitemau brwnt 
 • Eitemau mawr (megis dodrefn gardd)
 • Eitemau trydanol
 • Haenen lynu
 • Papur swigod
 • Potiau blodau 
 • Pecynnau creision a phapurau siocledi â thu mewn plastig wedi'i feteleiddio (sgleiniog)
 • Teganau plastig
 • Eitemau plastig caled iawn e.e. basgedi golchi dillad a bowlenni golchi llestri
 • Polystyren

Plastig meddal elastig

Ni chaiff eitemau plastig meddal, fel bagiau siopa a haenen lynu, eu derbyn mewn bagiau/sachau pinc gyda photeli, tybiau a hambyrddau plastig. Os rydych am roi'r rhain mewn unrhyw sach yn eich cartref, rhaid eu rhoi yn y sach ddu. 

Fodd bynnag, gellir ailgylchu rhai eitemau plastig meddal 'elastig' gan gynnwys bagiau siopa, pecynnau bara, bagiau rhewgell a deunydd lapio swigod os ydych chi'n mynd â nhw i'r banciau penodol mewn archfarchnadoedd mawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM