Toglo gwelededd dewislen symudol

Casglu sachau pinc

Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

Bydd rhai criwiau casglu'n dechrau eu gwaith yn gynharach nag arfer yn ystod yr amgylchiadau presennol. Sicrhewch felly eich bod chi'n rhoi eich holl ailgylchu a'ch sachau du ar ymyl y ffordd yn barod i'w casglu erbyn 6.00am ar eich diwrnod casglu. Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Pink recycling bag.Mae gan y rhan fwyaf o cartrefi yn Abertawe fagiau pinc ailddefnyddiadwy ar gyfer eu casgliadau ailgylchu plastig erbyn hyn. Mae rhai ardaloedd ac aelwydydd sydd dal yn gorfod defnyddio'r bag plastig pinc defnydd untro oherwydd y math o gerbyd a ddefnyddir i'w gwasanaethu.

Cesglir y plastigion o'r bagiau hyn gan gerbydau gwahanol a chânt eu prosesu ar wahân felly mae'n bwysig defnyddio'r bagiau a roddwyd i chi a chyfarwyddyd iddynt yn unig neu efallai na chaiff eich plastig ei gasglu. 

Er mwyn sicrhau y cesglir eich sachau ar gyfer ailgylchu:

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Gallwch roi'r holl eitemau canlynol gyda'i gilydd yn eich bag pinc ailddefnyddiadwy:

 • poteli plastig gan gynnwys poteli dŵr, poteli llaeth, poteli pop, poteli siampŵ, etc
 • hambyrddau bwyd plastig glân
 • caeadau a chapiau poteli plastig rhydd
 • tybiau marjarîn/hufen iâ plastig
 • potiau iogwrt plastig 

Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bag pinc ailddefnyddiadwy:

 • bagiau plastig a bagiau cario
 • papur swigod
 • haenen lynu
 • pecynnau creision a phapurau siocledi â thu mewn plastig wedi'i feteleiddio (sgleiniog)
 • eitemau brwnt
 • eitemau trydanol
 • caeadau ffilm (fel o brydau bwyd microdon)
 • potiau blodau
 • eitemau mawr (megis dodrefn gardd)
 • teganau plastig
 • eitemau plastig caled iawn e.e. basgedi golchi dillad a bowlenni golchi llestri
 • polystyren

Er nad oes modd ailgylchu'r eitemau hyn fel rhan o'ch casgliad ar ymyl y ffordd, efallai y gallwch eu hailgylchu yn un o'n canolfannau ailgylchu neu yn rhywle arall: Lleoliadau ailgylchu eraill

Plastig meddal elastig

Ni chaiff eitemau plastig meddal, fel bagiau siopa a haenen lynu, eu derbyn mewn bagiau/sachau pinc gyda photeli, tybiau a hambyrddau plastig. Os rydych am roi'r rhain mewn unrhyw sach yn eich cartref, rhaid eu rhoi yn y sach ddu. 

Fodd bynnag, gellir ailgylchu rhai eitemau plastig meddal 'elastig' gan gynnwys bagiau siopa, pecynnau bara, bagiau rhewgell a deunydd lapio swigod os ydych chi'n mynd â nhw i'r banciau penodol mewn archfarchnadoedd mawr.

Lleoliadau ailgylchu eraill