Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad ar ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Abertawe.

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau byw ar ddogfennau CCA drafft Abertawe ar hyn o bryd.

Cafodd yr holl ddogfennau a oedd yn amodol ar ymgynghoriad yn flaenorol eu cymeradwyo i'w mabwysiadu yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio ar 22 Hydref 2021 - gweler y dolenni isod i'r CCA Mabwysiedig.

Close Dewis iaith