Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad ar ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Abertawe.

Cafodd yr holl ddogfennau a oedd yn amodol ar ymgynghoriad yn flaenorol eu cymeradwyo i'w mabwysiadu yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio ar 22 Hydref 2021 - gweler y dolenni isod i'r CCA Mabwysiedig.

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft: Addasu Adeiladau Gwledig Traddodiadol

Hoffai'r cyngor gael eich barn ar fersiwn ddrafft o 'Addasu Adeiladau Gwledig Traddodiadol'.
Close Dewis iaith