Chwilio'r wefan
English

Cais Ar-lein - Arweiniad i Ddefnyddwyr

Arweiniad ar gyfer llenwi cais ar-lein ar gyfer derbyniadau i ysgolion uwchradd yn Ninas a Sir Abertawe

Cynghorir yn gryf i chi ddarllen y 'Gwybodaeth i Rieni - ysgolion cynradd ac uwchradd' gafodd ei ddosbarthu i rieni yn mis Medi cyn gwneud eich cais.

Efallai y byddwch yn sylwi fod yr arweiniadau sampl isod yn cyfeirio at 2017, fodd bynnag mae'r wybodaeth yn berthnasol o hyd ar gyfer pob cais.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM