Toglo gwelededd dewislen symudol

Parciau: rhifau ffôn defnyddiol

Ein nod yw sicrhau yr erys ein holl barciau'n lleoedd diogel a chyfeillgar fel y gall pawb fwynhau'r amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

Os bydd gennych bryderon ar unrhyw adeg am broblemau neu ddigwyddiadau yn eich parc lleol yna mae croeso i chi ffonio un o'r rhifau isod.

Heddlu/999

Digwyddiadau troseddol rydych chi'n eu gweld megis ymosodiadau, lladrata, fandaliaeth, graffiti, dinoethiad anweddus.

Ffoniwch: 01792 456999/101

Heddlu De Cymru

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiad neu rydych am adrodd am broblem ynghylch unrhyw un o'r canlynol:

Tîm Gweithredol Parciau

adran.Parciau@abertawe.gov.uk
01792 280210

  • Arddangosfeydd blodau
  • Chwistrellu chwyn
  • Mannau chwarae
  • Cynnal a chadw

Tai a Diogelu'r Cyhoedd

evh@abertawe.gov.uk

  • Llygod mawr yn y parciau

Adran Priffyrdd

01792 843330 

Hamdden Awyr Agored

Gosodiadau Parciau

Gosod.Parciau@abertawe.gov.uk
 

  • Ymholiadau ynghylch trefnu i ddefnyddio cae pêl-droed neu gae criced

Datblygu Cymunedol

AdeiladauCymunedol@abertawe.gov.uk
01792 635412

  • Abertawe yn ei blodau
  • Rhandiroedd
  • Grwpiau 'Cyfeillion...'