Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mireinio’ch canlyniadau

Mae 117 o ganlyniadau
Tudalen 5 o 12

Search results

 • Bro Tawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arwertharosodbrotawe

  AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

 • Heol Trewyddfa, Treforys

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerthheoltrewyddfa

  AR WERTH: Mae'r safle'n eithaf sgwâr mewn siâp ac oddeutu 1.04 erw mewn maint (0.42 hectar).

 • Tir ar safle'r llethrau sgïo blaenorol, Nantong Way, Parc Menter Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arosodtirnantongway

  AR OSOD: Safle gwastad gyda ffensys i'r gweddlun ger y ffordd. Gellir darparu mynediad oddi ar ffordd llwytho.

 • 15 Cave Street, Cwmdu

  https://www.abertawe.gov.uk/arwerth15cavestreet

  AR WERTH: Mae'r eiddo wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer ailddatblygiad i gymysgedd o fflatiau preswyl gyda chyfleusterau parcio, g...

 • Bloc A, Parc Busnes Penlle'r-gaer

  https://www.abertawe.gov.uk/arosodblocaparcbusnespenllergaer

  AR OSOD: Swyddfeydd ar gael. Digon o leoedd i barcio ar y safle.

 • 12-24 Ffordd Belle Vue, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arosod1224fforddbellevue

  AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys warws manwerthu pedwar llawr gyda dwy lifft i gwsmeriaid ac un lifft nwyddau.

 • Unedau 1-2 Canolfan Siopa Samlet, Heol Samlet

  https://www.abertawe.gov.uk/arosodunedau12canolfansiopasamlet

  AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

 • 5-6 Stryd yr Undeb, Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arosod56strydyrundeb

  AR OSOD: Eiddo sydd â chaniatâd ar gyfer defnydd Dosbarth A2. Byddai unrhyw ddefnydd arall yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

 • 84 Stryd Teilo Sant, Pontarddulais

  https://www.abertawe.gov.uk/arosod84strydteilosant

  AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos fawr â chynllun agored gyda storfeydd ategol, swyddfa ystafell stoc a chyfleusterau i staff.

 • Matrix One, 1 Matrix Park, Parc Menter Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/arosodmatrixone

  AR OSOD: Swyddfeydd sy'n darparu cymysgedd o leoedd agored a chellog. Gellir rhannu'r lle i ddarparu ystafelloedd o 7,000 tr sg.

Mireinio’ch canlyniadau

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu