Toglo gwelededd dewislen symudol

Dechrau'n Deg

Dechrau'n Deg yw rhaglen flaengar Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae'n cael ei chynnig i deuluoedd â phlant dan 4 oed.

Nod y rhaglen yw gwneud gwahaniaethau pendant i gyfleoedd bywyd y plant hyn.

Dechrau hedfan cymorth ar gael mewn meysydd a nodwyd a osodwyd gan lywodraeth Cymreig.

Gofal Plant Dechrau'n Deg - Gwiriwch eich cymhwysedd a gwnewch gais Gofal Plant Dechrau'n Deg - Gwiriwch eich cymhwysedd a gwnewch gais

Ymwelwyr Iechyd a Bydwreigiaeth

Mae Tim Iechyd Dechrau'n Deg yn cynnwys Ymwelwyr Iechyd, Bydwragedd, Therapyddion Iaith a Lleferydd ac mae Nyrsys Meithrinfeydd Cymunedol yn ei gefnogi hefyd.

Gofal o Safon i Blant 2 i 3 oed

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig gofal plant rhan-amser, o safon, a ariennir ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed.

Lleferydd, iaith a chyfathrebu

Mae Dechrau'n Deg yn dîm o Therapyddion Iaith a Lleferydd Arbenigol ac ymarferwyr cysylltiol

Magu plant

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig hawl i wasanaeth magu plant, gan gynnig cenogaeth, cyngor a gwybodaeth a lle cyfeilgar i fynd i gwrdd â rhieni eraill.

Dechrau'n Deg Abertawe - cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin am y rhaglen Dechrau'n Deg yn Abertawe.

Gofal Plant Dechrau'n Deg - Gwiriwch eich cymhwysedd a gwnewch gais

Gwybodaeth am gymhwysedd a gwneud cais ynghylch Gofal Plant Dechrau'n Deg.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mehefin 2024