Toglo gwelededd dewislen symudol
Mae 21 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 2

Search results

 • Age Cymru

  https://www.abertawe.gov.uk/ageCymru

  Gwasanaeth ffôn 'gwirio a sgwrs' i unrhyw un dros eu 70 yng Nghymru sy'n byw ar ei ben ei hun.

 • Age Cymru Gorllewin Morgannwg

  https://www.abertawe.gov.uk/ageCymruGorllewinMorgannwg

  Cofrestrwch nawr i gael cymorth a chyngor am ddim.

 • Allied Healthcare Ltd

  https://www.abertawe.gov.uk/alliedHealthcare

  Gwasanaeth gofal cartref sy'n amrywio o ofal ag ymweliad i wasanaethau arbenigol iawn, gyda'r nod o gadw cynifer o bobl â phosib yn byw'n annibynnol yn eu cartr...

 • Carewatch

  https://www.abertawe.gov.uk/carewatch

  Mae Carewatch yn darparu canlyniadau gofal o ansawdd uchel i bobl agored i niwed sydd am fyw gartref, yn annibynnol.

 • Crosshands Home Services

  https://www.abertawe.gov.uk/crosshandsHomeServices

  Mae Crosshands Home Services (CHS) yn darparu gofal i bobl yn eu cartrefi eu hunain.

 • Cydlynu Ardaloedd Lleol

  https://www.abertawe.gov.uk/dolenCAL

  Gall helpu unrhyw un i adeiladu perthynas yn eu cymuned.

 • Disabled Living Foundation (DLF)

  https://www.abertawe.gov.uk/disabledLivingFoundation

  Elusen genedlaethol yw Disabled Living Foundation sy'n darparu cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant diduedd ar fyw'n annibynnol.

 • Focus on Disability

  https://www.abertawe.gov.uk/focusonDisability

  Adnodd ar-lein sy'n darparu gwybodaeth, canllawiau, cynnyrch ac adnoddau i'r gymuned anabl, yr henoed a gofalwyr y DU.

 • Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin

  https://www.abertawe.gov.uk/gofalaThrwisioBaerGorllewin

  Mae Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin yn elusen sy'n cefnogi a helpu pobl hŷn, anabl ac sy'n agored i niwed.

 • GRS (Care) Ltd

  https://www.abertawe.gov.uk/GRSCare

  Mae GRS yn darparu cefnogaeth fodern, flaengar ac arbenigol sy'n ceisio darparu mwy o ddewis i'r bobl rydym yn eu helpu i gynnal eu hannibyniaeth.

 • Grwpiau FAN (Ffrindiau a Chymdogion) yn Abertawe

  https://www.abertawe.gov.uk/FAN

  Yn cysylltu ffrindiau a chymdogion mewn cymunedau lleol.

 • Gwasanaethau cartref Aylecare

  https://www.abertawe.gov.uk/gwasanaethauCartrefAylecare

  Mae Gwasanaethau Cartref Aylecare yn gweithio mewn partneriaseth â'r sectorau cyhoeddus a phreifat i gyflwyno gofal i'r rheini y mae ei angen arnynt, gan hyrwyd...

 • Home Instead Senior Care

  https://www.abertawe.gov.uk/homeInsteadSeniorCare

  Gwasanaeth gofal cartref yn Abertawe.

 • Independence at Home

  https://www.abertawe.gov.uk/independenceatHome

  Elusen yw Independence at Home sy'n darparu grantiau i bobl o bob oed a chandynt anabledd corfforol neu ddysgu neu salwch tymor hir sydd mewn angen ariannol.

 • Lifeways Support Options

  https://www.abertawe.gov.uk/lifewaysSupport

  Mae Lifeways yn helpu pobl i fyw bywydau mwy boddhaus ac annibynnol drwy ddarparu cefnogaeth i oedolion ag anableddau dysgu, awtistiaeth, anableddau corfforol, ...

 • Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol (C.A.L.L)

  https://www.abertawe.gov.uk/CALL

  Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru.

 • Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

  https://www.abertawe.gov.uk/LlinellGymorthCyffuriauAlcoholCymru

  Mae Dan24/7 yn llinell gymorth ddwyiethog, gyfrinachol, ddi-dâl.

 • Mind

  https://www.abertawe.gov.uk/mind

  Os ydych yn byw gyda rhywun â phroblem iechyd meddwl, neu'n cefnogi rhywun sy'n cefnogi person â phroblem iechyd meddwl, mae cael mynediad at yr wybodaeth gywir...

 • RSD Home Care

  https://www.abertawe.gov.uk/RSDHomecare

  Mae Gofal Cymdeithasol RSD yn cynnig gofal personol, gofal cartref i ofal seibiant, gofal dros nos a phecynnau gofal byw i mewn yn ardal Abertawe i unrhyw oedol...

 • Y Llinell Arian

  https://www.abertawe.gov.uk/yLlinellArian

  Llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy'n darparu gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn, sy'n agored 24 awr y dydd, bob diwrnod o'r flwyddyn.