Toglo gwelededd dewislen symudol

Maes parcio Knab Rock

Heol y Mwmbwls, SA3 4EL.

  • 112 o leoedd
  • 9 lle i'r anabl
  • 2 le parcio gwefru cerbydau trydan
  • talu ac arddangos
  • tocyn trosglwyddadwy
  • Sut i dalu i barcio
  • cyfyngiad uchder: 2.3m - gall y rhan fwyaf o gerbydau arferol fel ceir, cerbydau cludo criw a faniau maint bach i ganolig basio o dan y rhwystr heb broblem. Mae staff yn y maes parcio rhwng 8.00am ac 8.00pm yn ddyddiol yn ystod y tymor brig a bydd y staff ar y safle'n gallu agor y rhwystr i gerbydau sy'n uwch na'r cyfyngiad uchder ar yr amod nad yw'r cerbyd yn cael ei ddefnyddio fel llety a bod y maes parcio'n cael ei ddefnyddio at ddiben cyfreithlon.
Ffïoedd
AmserFfi safonolFfi preswylyddBathodyn Glas
Hyd at 1 awr£2.50£2.00 
Hyd at 2 awr£4.50£4.00£1.50
Hyd at 3 awr£5.50£5.00 
Hyd at 4 awr£6.50£6.00£3.00
Hyd at 6 awr  £4.00
Hyd at 12 awr£9.00£8.00 
Hyd at 24 awr£17.00£15.00 
Llithrfa lansio (rhaid cofrestru ymlaen llaw)£7.50  

Lleoliad

Parciwch yma ar gyfer

Promenâd Abertawe, lleoedd i fwyta, Pier y Mwmbwls, Marchog Bae Abertawe a llithrfa Knab Rock.