Toglo gwelededd dewislen symudol

Pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan

Help a chymorth os ydych yn ddigartref neu'n cysgu allan yn Abertawe.

Help ar gyfer pobl ddigartref

Efallai y bydd pobl ddigartref yn meddwl mai llety hostel yw'r unig opsiwn. Mae hosteli yn darparu llety a bydd gweithwyr cymorth yn eich helpu i ddod o hyd i lety parhaol.

Helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Abertawe

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i nodi pobl sy'n cysgu allan cyn gynted â phosib ac yn gweithio gyda nhw i gael hyd i'r gefnogaeth a'r help cywir.