Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am alergenau ac anoddefiadau bwyd

Mae 14 o brif alergenau y mae angen eu datgan pan gant eu defnyddio fel cynhwysyddion.

Oes gan eich plentyn unrhyw alergeddau neu anoddefiadau bwyd? Os oes, edrychwch ar ein bwydlen ddyddiol fel y gallwch wneud dewis gwybodus ar gyfer eich plentyn.

Mae'r dogfennau isod yn dweud wrthych ba alergenau sydd i'w cael yn y bwydydd rydym yn eu gweini ar ein bwydlenni ysgol cynradd. Er ein bod yn cymryd pob gofal, gall ambell gynnyrch gynnwys cnau.

Mae dau fand ysgol i'w cael, band A a band B, gan ddibynnu ar y cyfarpar cegin sydd ar gael yng nghegin yr ysgol. Gwiriwch isod i weld ym mha fand ysgol y mae ysgol eich plentyn.

Os yw'ch plentyn yn dioddef alergedd neu anoddefiad bwyd, rydym yn gobeithio y gall yr wybodaeth isod roi'r manylion i chi am alergenau yn ein bwydydd. Ni allwn ddileu'r perygl o groeshalogi yn gyfan gwbl wrth gynhyrchu'r prydau. Cysylltwch a chegin yr ysgol neu'r swyddfa arlwyo i drafod y fwydlen yn fanylach.

Os oes gennych ymholiadau, ffoniwch: 01792 773473.

Ysgolion band A

 • Brynhyfryd
 • Brynmill
 • Christchurch
 • Clydach
 • Cwmglas
 • Danygraig
 • Gendros
 • Glais
 • Gors
 • Gorseinon
 • Mayals
 • Morriston
 • Oystermouth
 • Pontlliw
 • Seaview
 • St Helens
 • Terrace Road
 • Townhill
 • Trallwn
 • Waun Wen
 • YGG Brynymor
 • Ynystawe

Ysgolion band B

Pob ysgol nad yw yng ngrwp Band A.

 

Close Dewis iaith