Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2022

Digwyddiad am ddim i ddathlu'r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Bydd Abertawe'n dathlu'r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol gyda digwyddiad difyr am ddim lle bydd digon yn digwydd i ddifyrru plant a phobl ifanc.

Contractwr wedi'i benodi i ddarparu sgubor chwaraeon dan do gwerth £7m

Penodwyd contractwr lleol i ddarparu prosiect gwerth £7m i drawsnewid y cyfleusterau chwaraeon a chymunedol yn nwyrain Abertawe a fydd ar gael i gymuned y ddinas a'r rhanbarth ehangach eu defnyddio.

£1.25m i'w fuddsoddi ym maes chwaraeon 3G ysgol

Neilltuwyd dros £1m i dalu am faes 3G pob tywydd maint llawn newydd yn Ysgol yr Olchfa.

Haf o hwyl y ddinas yn mynd rhagddo

Mae haf o hwyl wedi cychwyn yn Abertawe gyda gweithgareddau i gadw plant a phobl ifanc yn heini, yn iach ac yn hapus!

Pennaeth yn derbyn MBE gan y Tywysog William

Mae prifathro ysgol gynradd yn Abertawe wedi bod i Balas Buckingham y mis hwn i dderbyn MBE gan y Tywysog William.

Llawer i'w wneud yn y ddinas ar gyfer Haf o Hwyl

Mae tua 100 o brosiectau gwahanol a fydd yn helpu i gadw plant a phobl ifanc yn heini, yn iach ac yn hapus trwy gydol yr haf yn cael eu cynnal ar draws Abertawe.

Ysgol gefnogol yn derbyn adroddiad canmoladwy gan arolygwyr

Mae ysgol gynradd yn Abertawe wedi derbyn marciau llawn gan arolygwyr sydd wedi canmol ei hamgylched tawel a chefnogol, lle mae plant yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel.

Siarter traeth yn dangos bod gweithgareddau'n cael eu cynnal i safonau uchel

Lansiwyd menter newydd fel bod pobl yn gwybod bod gan weithredwyr hamdden sy'n defnyddio traeth ym mhenrhyn Gŵyr y sgiliau a'r profiad i ddarparu gweithgareddau diogel a hwyl o'r safon uchaf.

Blwyddyn brysur arall ar gyfer y tîm canfod twyll

Mae tîm canfod twyll Cyngor Abertawe'n helpu i arwain y ffordd yng Nghymru drwy gau'n dynn ar y rheini sy'n ceisio camddefnyddio'r system drwy hawlio arian neu wasanaethau cyngor nad oes ganddynt hawl iddynt.

Angen barn ar gronfa ariannu Abertawe gwerth £41m

Mae'r cyngor yn galw am farn y cyhoedd ynghylch y ffordd orau o ddefnyddio cyllid a fydd yn werth dros £41m i'r ddinas, sydd wedi'i glustnodi ar gyfer Abertawe yn y tair blynedd nesaf.

Y cyngor yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol y ddinas

Mae cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Abertawe wyrddach, ffyniannus a bywiog ar gyfer yr 21ain ganrif yn cael eu cyflwyno gan y cyngor.

Y cyngor yn gweithredu ar ei ymrwymiadau gwyrdd

Disgwylir i ymrwymiad Cyngor Abertawe i fod yn sefydliad sero-net cyn diwedd y degawd gymryd cam mawr ymlaen yr wythnos nesaf.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • o 5
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith