Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Gwybodaeth am ailgylchu a sbwriel mewn perthynas â coronafeirws.

Casgliadau biniau ymyl y ffordd

Amserau casglu

Bydd rhai criwiau casglu'n dechrau eu gwaith yn gynharach nag arfer yn ystod yr amgylchiadau presennol. Sicrhewch felly eich bod chi'n rhoi eich holl ailgylchu a'ch sachau du ar ymyl y ffordd yn barod i'w casglu erbyn 6.00am ar eich diwrnod casglu.

Sachau du

Cofiwch y dylid rhoi hancesi, papur cegin neu bapur tŷ bach a ddefnyddir i chwythu'ch trwyn yn eich SACHAU DU yn unig. PEIDIWCH â rhoi'r eitemau hyn yn eich sachau gwyrdd - ni ellir eu hailgylchu a gallent hefyd amlygu staff y cyngor i'r pathogen. 

Dilynwch y cyngor isod gan y Llywodraeth ynghylch cael gwared ar hancesi os ydych chi'n arddangos symptomau posib neu os ydych yn hunanynysu gyda phobl eraill: 

'Gellir cadw gwastraff personol (megis hancesi wedi'u defnyddio) a chlytiau glanhau tafladwy yn ddiogel o fewn sachau sbwriel tafladwy. Dylid gosod y sachau hyn o fewn sach arall, gan ei chlymu'n ddiogel a'i chadw ar wahân i wastraff arall. Dylid ei gosod ar wahân am o leiaf 72 awr cyn ei rhoi yn eich bin gwastraff cartref allanol.'