Chwilio'r wefan
English
Information

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Gwybodaeth am ailgylchu a sbwriel mewn perthynas â coronafeirws.

Casgliadau biniau ymyl y ffordd

Newid pwysig i'r gwasanaeth casglu: O ddydd Llun 30 Mawrth, bydd angen i breswylwyr sicrhau bod y gwastraff/ailgylchu ar ymyl y ffordd i'w gasglu o 6.00am. Mae hon yn fesur dros dro yn ystod pandemig Coronafeirws.

  • Cofiwch y dylid rhoi hancesi, papur cegin neu bapur tŷ bach a ddefnyddir i chwythu'ch trwyn yn eich SACHAU DU yn unig. PEIDIWCH â rhoi'r eitemau hyn yn eich sachau gwyrdd - ni ellir eu hailgylchu a gallent hefyd amlygu staff y cyngor i'r pathogen pan fyddant yn cynnal gwiriadau rheoli ansawdd rheolaidd. 
     
  • Dilynwch y cyngor isod gan y Llywodraeth ynghylch cael gwared ar hancesi os ydych chi'n arddangos symptomau posib neu os ydych yn hunanynysu gyda phobl eraill: 
    'Gellir cadw gwastraff personol (megis hancesi wedi'u defnyddio) a chlytiau glanhau tafladwy yn ddiogel o fewn sachau sbwriel tafladwy. Dylid gosod y sachau hyn o fewn sach arall, gan ei chlymu'n ddiogel a'i chadw ar wahân i wastraff arall. Dylid ei gosod ar wahân am o leiaf 72 awr cyn ei rhoi yn eich bin gwastraff cartref allanol.'

 

Sachau/bagiau ailgylchu newydd

Mae'r holl lyfrgelloedd a swyddfeydd tai ar gau ac mae'n bosib yr effeithir ar leoliadau eraill. 

Gellir parhau i wneud cais am ragor o sachau gwyrdd a leinwyr bwyd ar ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag cofnodi neu gallwch eu casglu o stociwr lleol. Gallwch hefyd eu harchebu ar-lein

Gellir archebu biniau gwastraff bwyd, bagiau gwastraff gardd a bagiau pinc ar-lein.

Rhagor o wybodaeth am sachau/bagiau ailgylchu newydd

 

Canolfannau ailgylchu

Mae'r holl ganolfannau ailgylchu ar agor ond nodwch fod cyfyngiadau o hyd i ddiogelu preswylwyr a staff rhag y Coronafeirws.

Canolfannau ailgylchu

 

Siop ailgylchu Trysorau'r Tip

Siop ailgylchu Trysorau'r Tip: ar gau nes clywir yn wahanol.

Bydd nifer gyfyngedig o eitemau y gellir eu hailddefnyddio ar gael i'w prynu ar-lein tra bydd y siop ar gau i ymwelwyr.

 

Casgliadau gwastraff swmpus

Bydd casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau ddydd Llun 11 Mai. Gallwch drefnu casgliad ar-lein nawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM