Chwilio'r wefan
English

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Chwilio pob digwyddiad llyfrgell

Chwilio calendr digwyddiadau'r llyfrgell. Gallwch chwilio'n ôl llyfrgell, math o ddigwyddiad, neu drwy gynnwys gair allweddol yn y blwch chwilio.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 30 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 3
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Do you need help with homework? We have a wide selection of books available and access to IT facilities. Restrictions apply.

  • Do you enjoy painting or drawing? If so, bring along your project and enjoy an afternoon with like minded people.

  • Do you need help finding employment or help with your CV? Call in to make an appointment with an adviser.

  • Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.

  • Dro wythnosol tua 2 neu 3 milltir gyda grwp cyfeillgar ac amser am baned fel arfer. Rhaglen ar gael yn Llyfrgell Tregwyr.

  • Clwb Lego'r plant bob bore dydd Sadwrn. Sesiynau chwarae galw heibio i ddylunio, adeiladu a chael hwyl gyda Lego.

  • Oes angen help arnoch gyda gwaith cartref? Mynediad i adnoddau ar-lein, llyfrau a chyfleusterau argraffu.

  • Amser bowns a rhigwm i rieni a phlant bach a babanod.

  • Dewch draw i ymuno a'n grwp darllen Lego gwych. Cewch ddarllen straeon difyr ac adeiladu cymeriadau,strwythurau a golygfeydd gyda Lego.

  • Rhyngrwydd yn ddim, argraffu yn ddim, llungopio yn ddim.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM