Chwilio'r wefan
English

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Chwilio pob digwyddiad llyfrgell

Chwilio calendr digwyddiadau'r llyfrgell. Gallwch chwilio'n ôl llyfrgell, math o ddigwyddiad, neu drwy gynnwys gair allweddol yn y blwch chwilio.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 30 o ganlyniadau - Tudalen 2 o 3
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Oes angen help arnoch gyda gwaith cartref? Mynediad i adnoddau ar-lein, llyfrau a chyfleusterau argraffu.

  • Clwb Lego'r plant bob bore dydd Sadwrn. Sesiynau chwarae galw heibio i ddylunio, adeiladu a chael hwyl gyda Lego.

  • Amser stori â thema gyda sesiwn grefft llawn hwyl (bydd rhai o'r gweithgareddau hyn yn dod i ben pan na fydd deunyddiau ar ôl).

  • Amser bowns a rhigwm i rieni a phlant bach a babanod.

  • Dewch draw i ymuno a'n grwp darllen Lego gwych. Cewch ddarllen straeon difyr ac adeiladu cymeriadau,strwythurau a golygfeydd gyda Lego.

  • Rhyngrwydd yn ddim, argraffu yn ddim, llungopio yn ddim.

  • Sesiwn adrodd stori ryngweithiol ar gyfer babanod prysur. Dewch i neidio, sgipio, sboncio, cropian a chael hwyl!

  • Celf a chrefft, gemau a phosau.

  • Dro wythnosol tua 2 neu 3 milltir gyda grwp cyfeillgar ac amser am baned fel arfer. Rhaglen ar gael yn Llyfrgell Tregwyr.

  • Cewch herio'ch meddwl a chwrdd â phobl newydd yn y sesiwn gyfeillgar wythnosol hon i bobl dros 50 oed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM