Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mai 2022

Gwerth £25,000 o gyllid ar gael i Men's Sheds y ddinas

Gall prosiectau Men's Sheds yn Abertawe wneud cais unwaith eto i Gyngor Abertawe am gyllid.

Maes pob tywydd i fod o fudd i filiynau o chwaraewyr

Mae maes pob tywydd newydd y bydd miloedd o chwaraewyr yn elwa ohono yn y blynyddoedd i ddod wedi'i osod yng Nghanolfan y Ffenics yn Townhill.

Pêl-droed yn dychwelyd i'r Vetch am ddiwrnod cymunedol

Bydd pêl-droed yn dychwelyd i hen safle cae'r Vetch yn Sandfields ar gyfer diwrnod am ddim i'r teulu Abertawe Mwy Diogel ar thema'r Elyrch ddydd Sadwrn. (21 Mai)

Daeth y cwpwl yn ofalwyr maeth yn ystod y pandemig

Mae cwpwl o Abertawe a wnaeth benderfynu dod yn deulu maeth yn ystod pandemig COVID yn dweud ei fod yn un o'r pethau mwyaf gwobrwyol maent erioed wedi'i wneud.

Annog gofalwyr di-dâl i hawlio grant o £500

Anogir miloedd o ofalwyr di-dâl yn Abertawe i ystyried cyflwyno cais am grant untro o £500 gan Lywodraeth Cymru i'w helpu gyda phwysau ariannol yn dilyn y pandemig.

Cyllid ar gael i gefnogi banciau bwyd ac elusennau

Gall elusennau a grwpiau cymunedol sy'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng i bobl sy'n wynebu tlodi bwyd yn Abertawe bellach wneud cais i'r cyngor am gyllid i gefnogi eu gwaith.

Placiau glas yn canmol cyfansoddwyr Calon Lân

Mae cyfraniad cyfansoddwyr un o anthemau rygbi enwocaf Cymru i ddiwylliant y wlad wedi'i anrhydeddu gyda phlaciau glas yn eu dinas enedigol, Abertawe.

Cynghorydd hir-wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer

Mae dau o gynghorwyr hwyaf eu gwasanaeth Abertawe wedi dod yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer.Bydd y Cynghorydd Mike Day yn olynu'r Cynghorydd Mary Jones i ddod yn Arglwydd Faer ar gyfer 2022/23 a'i ddirprwy fydd y Cynghorydd Graham Thomas.

Mae cynnig Bysus Am Ddim ein dinas yn ôl ar gyfer hanner tymor y Jiwbilî

Mae cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd Abertawe yn ôl ar gyfer penwythnos olaf mis Mai a phenwythnos hir Gŵyl y Banc ar ddechrau'r mis nesaf.

Cabinet newydd y cyngor yn cael ei gyhoeddi.

Mae Cabinet newydd Cyngor Abertawe wedi'i ddatgelu.

Rhowch eich barbeciws tafladwy yn y bin pan fyddwch ar y traeth

Anogir ymwelwyr â'r traeth i wneud y peth iawn a defnyddio biniau gwastraff neu fynd â'u sbwriel adref gyda nhw'r haf hwn, yn enwedig barbeciws tafladwy.

Gwaith i ddechrau ar seiliau 'adeilad byw' Abertawe

Gyda disgwyl i waith ddechrau ar y seiliau yn yr ychydig wythnosau nesaf, mae arweinwyr y ddinas wedi ymweld â'r safle yn Abertawe lle bydd prosiect 'adeilad byw pwysig' newydd yn datblygu cyn bo hir.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith