Chwilio'r wefan
English

Ymaelodwch nawr i ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe

Gallwch ymaelodi ar-lein i fod yn aelod o'r llyfrgell a dechrau mwynhau mynediad i'n holl adnoddau ar-lein.

Gallwch ychwanegu hyd at 4 aelod teulu o'r un tŷ ar un ffurflen. Ar ôl cwblhau'r ffurflen, byddwch yn derbyn e-bost o fewn deuddydd gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) sy'n cynnwys eich rhif côd bar a PIN llyfrgell dros dro. Sylwer y bydd eich rhif dros dro ond yn ddilys am dri mis.

Yna bydd angen i chi ymweld â'r llyfrgell o'ch dewis o fewn 3 mis gyda'ch côd bar dros dro ac un darn o brawf adnabod sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad (rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn) i dderbyn eich cerdyn llyfrgell a'ch aelodaeth lawn.

Ymaelodi â llyfrgell a gwybodaeth am aelodaeth

Os ydych eisoes yn aelod llawn o lyfrgelloedd Abertawe, nid oes angen i chi gofrestru eto i gael mynediad i'n holl wasanaethau ar-lein.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM