Chwilio'r wefan
English

Arweiniad i fusnesau lletygarwch

Bydd busnesau a oedd wedi gorfod cau yn ystod y cyfnod atal byr yn cael ailagor, caiff y gofyniad i i aros gartref ei ddileu a rhoddir cyfyngiadau llym iawn ar gwrdd â phobl eraill ar waith.

Rheoliadau:

https://llyw.cymru/deddfwriaeth-coronafeirws-cyfyngiadau-ar-unigolion-busnesau-ac-eraill

 

Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch Llywodraeth Cymru: coronafeirws 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-busnesau-twristiaeth-a-lletygarwch-coronafeirws 

 

Arweiniad UKH ar gyfer Lletygarwch yng Nghymru

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

 

Rheoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru: cwestiynau cyffredin

https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Wedi'i bweru gan GOSS iCM