Chwilio'r wefan
English

Chwilio pob digwyddiad llyfrgell

Chwilio calendr digwyddiadau'r llyfrgell. Gallwch chwilio'n ôl llyfrgell, math o ddigwyddiad, neu drwy gynnwys gair allweddol yn y blwch chwilio.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 181 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 19
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Dewch i Lyfrgell Tre-gŵyr 3 gwaith rhwng 1 Rhagfyr ac 11 Ionawr 2019 a dychwelwch o leiaf 1 llyfr ar bob ymweliad. Mynegwch eich barn wrthym am y llyfrau i gwblhau'r...

  • Nadolig Llawen! Ymunwch â ni am de, coffi, mins peis a sgwrs. Rhoddir yr holl arian a godir i Ganolfan Canser Maggie's, Abertawe.

  • Byddwn yn creu ffilm fer gan ddefnyddio rhaglenni recordio fesul ffrâm. Mae croeso i chi ddod â theganau bach/propiau a'u gweld yn dod yn fyw. Cysylltwch â'r llyfrgell...

  • Sesiwn adeiladu Lego, helpu i wella sgiliau cyfathrebu, gwrando a gwaith tîm.

  • Crefft newydd gyda thema Nadoligaidd wahanol bob dydd Sadwrn hyd at y Nadolig.

  • Dewch draw am sesiwn stori gydag ymweliad arbennig gan Siôn Corn! Byddwn hefyd yn creu crefftau Nadolig o 2.00pm.

  • Dewch â'ch holl ddillad, esgidiau, llyfrau, gemau, bric-a-brac, blancedi, tywelion, dillad gwely a nwyddau cartref diangen a'u rhoi at achos da. Dewch ag eitemau...

  • Cwrs cyfrifiaduron 5 wythnos, wedi'i addasu ar gyfer eich lefel sgiliau. Lleoedd yn brin. Rhaid cadw lle. Cysylltwch â'r llyfrgell am fwy o fanylion.

  • Digwyddiad Cymraeg i Blant. Yn addas i fabanod hyd at 9 mis oed. Gyda Patsy o'r Mudiad Meithrin.

  • Dewch i ymuno â ni a chael hwyl wrth wneud gwaith crefft Nadoligaidd bob dydd Iau ym mis Rhagfyr!

Wedi'i bweru gan GOSS iCM