Toglo gwelededd dewislen symudol

Claddedigaethau ac Amlosgiadau

Rydym yn gyfrifol am saith mynwent yn Abertawe a'r amlosgfa yn Nhreforys.

Mae lle ar gyfer beddau newydd ar gael mewn 6 lleoliad: Treforys, Ystumllwynarth, Pontybrenin, Rhydgoch, Danygraig a Choed Gwilym.

Gellir claddu aelodau o'r un teulu mewn beddau sydd eisoes yn bodoli ym mhob un o'r saith mynwent yn Abertawe, er bod lle'n mynd yn brin yng Nghwmgelli. Mae ardaloedd arbennig wedi cael eu neilltuo ym mhob mynwent i gladdu gweddillion a amlosgwyd, gyda phob plot wedi'i farcio gyda chofeb briodol.

Angladdau Annibynnol (heb Drefnydd Angladdau)

Tybir yn aml mai dim ond gyda gwasanaeth trefnwr angladdau y gellir trefnu angladd, ond nid yw hyn yn wir. Mae rhai pobl yn cael cysur drwy fod yn rhan o'r broses - naill ai'n rhannol neu'n gyfan gwbl - wrth drefnu angladd anwylyn.

Claddedigaethau ar dir preifat

Fel arfer cleddir pobl mewn mynwentydd neu fynwentydd eglwysi, fodd bynnag, mae rhai unigolion yn dewis cael eu claddu ar dir preifat, megis tir ffermio neu erddi preifat.

Dewis trefnydd angladd

Wrth ddewis trefnydd angladd mae'n bwysig sicrhau eich bod yn fodlon ar y gwasanaeth rydych yn ei dderbyn. Dylai trefnydd yr angladd roi amcangyfrif o'r holl gostau wedi'i eitemeiddio.

Diogelwch ym mynwentydd y cyngor

Yn ôl y gyfraith, rydym yn gyfrifol am ddiogelwch yn ein mynwentydd, er mai teulu neu ffrindiau'r ymadawedig sy'n gyfrifol am gerrig coffa unigol.

Chwilio cofnodion mynwentydd ac amlosgfeydd dinesig

Rydym yn gallu derbyn ceisiadau er mwyn chwilio'n cofnodion mynwentydd ac amlosgfeydd dinesig i gael manylion claddedigaethau a gafwyd.

Cwestiynau cyffredin ynglŷn ag angladdau iechyd cyhoeddus

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am angladdau cyhoeddus.

Claddedigaethau ac amlosgiadau cyswllt

Os os gennych unrhyw ymholiadau am y mynwentydd a'r amlosgfa yn Abertawe, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio, e-bostio neu drwy alw heibio.

Gwybodaeth am newidiadau i'r gwasanaethau claddu ac amlosgi oherwydd Coronafeirws

Mae swyddfa weinyddol y Gwasanaethau Profedigaeth yn y Ganolfan Ddinesig ar gau o hyd i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â mynwentydd a'r amlosgfa, e-bostiwch gwasanaethauprofedigaeth@abertawe.gov.uk.