Toglo gwelededd dewislen symudol

Iechyd a diogelwch

Rydym yn sicrhau bod busnesau lleol yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â manwerthu, rhai warysau, y rhan fwyaf o swyddfeydd, gwestai ac arlwyo, chwaraeon, hamdden, gwasanaethau defnyddwyr a mannau addoli.

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) sy'n gyfrifol am iechyd a diogelwch ym mhob safle arall.

Archwiliadau iechyd a diogelwch

Cynhelir archwiliadau i sicrhau bod busnesau a gweithleoedd yn cydymffurfio â deddfwriaeth a chanllawiau.

Hyfforddiant iechyd a diogelwch

Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi cyngor, cyfarwyddiadau a hyfforddiant i'ch staff er mwyn eu galluogi i wneud eu gwaith yn ddiogel.

Cyngor ar ddiogelwch yn y gweithle a chwynion

Mae iechyd a diogelwch yn y gweithle yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau sy'n cynnwys pob agwedd ar amodau gweithio.

Adrodd am ddamwain yn y gweithle

Rhaid adrodd am unrhyw ddamweiniau sy'n digwydd yn y gweithle fel y gallwn ymchwilio i'r hyn a ddigwyddodd. Yna, gallwn roi cyngor ar sut i'w atal rhag digwydd eto yn y dyfodol.

Cyngor iechyd a diogelwch i fusnesau

Y cyngor a'r arweiniad diweddaraf ar gyfer busnesau presennol a rhai newydd.

Clefydau heintus

Gwybodaeth a chyngor am glefydau heintus ac atal eu hymlediad.