Chwilio'r wefan
English

Taliadau parcio ceir

Taliadau parcio ar gyfer meysydd parcio a reolir gan Ddinas a Sir Abertawe

Mae meysydd parcio canol y ddinas am ddim ar ddydd Sul ar hyn o bryd - Gwiriwch y byrddau prisiau yn y meysydd parcio er mwyn cadarnhau'r diwrnodau ac amserau talu.  

Os ydych yn parcio beic modur, ni chodir tâl mewn maes parcio awyr agored. Sicrhewch eich bod yn parcio'ch beic yn ofalus lle nad yw'n rhwystro nac yn achosi anghyfleustra i ddefnyddwyr eraill. Codir tâl arnoch o hyd os ydych yn defnyddio maes parcio aml-lawr.

 

Meysydd parcio canol y ddinas

Costau parcio canol y ddinas cyn 9.30am

Os ydych chi'n parcio mewn maes parcio yng nghanol y ddinas cyn 9.30am, mae'r prisiau i'w gweld yn y tablau isod.

Costau parcio canol y ddinas ar ôl 9.30am

£1.00 hyd at 2 awr

£2.00 i barcio trwy'r dydd

Northampton, East Burrows (SA1 1RR), Stryd Mariner, Stryd Paxton, Glanfa Pocketts, Y Strand (Swddfa'r Post), Heol Trawler - Arwyneb (Arhosiad Hir) 

hyd at 1 awr£1.20hyd at 4 awr£4.50
hyd at 2 awr£2.40Drwy'r dydd£7.00
hyd at 3 awr£3.50 
Tâl dros nos Maes Parcio'r Strand - ceir yn unig£2.006pm i 10am 

 

                                      Y Ganolfan Ddinesig (Maes Parcio'r Dwyrain) - Arwyneb (Arhosiad Hir) 

RHAID CAEL TOCYN TALU AC ARDDANGOS WRTH GYRRAEDD Y MAES PARCIO, HYD YN OED OS YDYCH CHI'N AROS AM LAI NA 2 AWR

hyd at 1 awrAm ddim
hyd at 2 awrAm ddim
hyd at 3 awr (Am ddim i Ddeiliaid Bathodynnau Glas)£3.50
hyd at 4 awr £4.50
Drwy'r dydd£7.00

 

Stryd Rhydychen, Dwyrain Stryd y Parc,  Worcester Place, YMCA, Stryd Pell - Arwyneb (Arhosiad Byr)     

hyd at 1 awr £1.20hyd at 3 awr £3.50
hyd at 2 awr  £2.40 
Consesiwn Bathodynnau Glas: hyd at 2 awr - 70c, hyd at 4 awr - £1.20, hyd at 6 awr - £2.40
Stryd Pell
hyd at 1 awr£1.20hyd at 2 awr£2.40
Consesiwn Bathodynnau Glas: hyd at 2 awr - 70c, hyd at 4 awr - £1.20

 

Salubrious Place

 Dydd Llun i Ddydd Gwener - Deiliaid Tocynnau Tymor yn Unig
Dydd Sadwrn (8am i 9pm)Hyd at awr - £1.202 awr - £2.403 awr - £3.50

 

Meysydd Parcio Aml-Lawr  

Maes Parcio Aml-lawr y Cwadrant 

 hyd at 1 awr £1.40hyd at 4 awr  £5.50
 hyd at 2 awr£2.80cyfnodau dros 4 awr £2.20 yr awr
 hyd at 3 awr £4.00Canol nos i 7:59am £3.00

Dewi Sant

hyd at 3 awr £1.00hyd at 5 awr  £5.00
hyd at 4 awr £4.00Drwy'r dydd£7.00

Y Stryd Fawr 

hyd at 1 awr 50chyd at 4 awr £4.50
hyd at 2 awr £1.00Drwy'r dydd   £6.00
hyd at 3 awr£3.50Canol nos i 7:59am £3.00

   

Parcio i Bobl Anabl Gorllewin Stryd y Parc

hyd at 2 awr£1.00i gyd hyd at 6 awr£2.70
hyd at 4 awr£1.50 

 

Taliadau Meysydd Parcio Blaendraeth a Thraethau  

Mae tocyn a brynir yma'n ddilys ar ddiwrnod y prynu ac ar adeg y prynu, am y cyfnod a nodir arno a gellir ei ddefnyddio yn holl feysydd parcio'r cyngor ar y blaendraeth sy'n derbyn tocynnau trosglwyddadwy.

Y Baddonau, San Helen, Lôn Sgeti, Llyn Cychod Singleton, Clun, Y Llaethdy, Y Chwarel, Blaendraeth Ystumllwynarth, Southend

hyd at 1 awr£1.50
hyd at 2 awr£3.00
hyd at 3 awr£4.00
Drwy'r dydd£6.00
Bathodynnau Glas hyd at 4 awr£1.50
Bathodynnau Glas drwy'r dydd£3.00
Coetsis - hyd at 4 awr£5
Coetsis - drwy'r dydd£10

 

 

Knab Rock

hyd at 1 awr£1.50
hyd at 2 awr£3.00
hyd at 3 awr£4.00
Drwy'r dydd£6.00
Parcio a lansio£6.80
Lansio'n unig£3.40
Bathodynnau Glas hyd at 4 awr£1.50
Bathodynnau Glas drwy'r dydd£3.00

 

Bae Bracelet, Bay Langalnd, Bryn Caswell, Bae Caswell, Horton, Porth Einon

Prisiau'r gaeaf (o 1 Tachwedd i 28/29 Chwefror)
hyd at 1 awr£0.50
hyd at 2 awr£1.00
hyd at 3 awr£1.50
Drwy'r dydd£3.00
Bathodynnau Glas hyd at 4 awr£0.80
Bathodynnau Glas drwy'r dydd£1.50
Coetsis hyd at 4 awr£5.00
Coetsis drwy'r dydd£10.00
Prisiau'r haf (o 1 Mawrth i 31 Hydref)
hyd at 1 awr£1.50
hyd at 2 awr£3.00
hyd at 3 awr£4.00
Drwy'r dydd£6.00
Bathodynnau Glas hyd at 4 awr£1.50
Bathodynnau Glas drwy'r dydd£3.00
Coetsis hyd at 4 awr£5.00
Coestsis drwy'r dydd£10.00

  

Parcio a Theithio

Parcio a Theithio: Glandŵr a Ffordd Fabian  

Parcio a Theithio am £1 dydd Llun - dydd Gwener ar ôl 09:30.  Rhaid prynu tocyn £1 o'r swyddfa docynnau cyn teithio. Arian parod yn unig.
Trwy'r Dydd - £2.50

  

Rec 

Parcio drwy'r dydd - Gyrrwr yn unig£3.50Tâl prynhawn o 1.00pm  £2.00
Parcio drwy'r dydd - Gyrrwr a theithiwr(wyr)£3.00 

 

Cilfannau talu ac arddangos ar y stryd

Cilfannau talu ac arddangos ar y stryd - Y Strand

50c am bob hanner awr
Ni chodir tâl ar ddeiliaid bathodynnau glas
Aros hyd at 2 awr ar y mwyaf
Dim dychwelyd o fewn 2 awr

 

Cilfannau talu ac arddangos ar y stryd - Stryd y Castell

50c am bob awr
Ni chodir tâl ar ddeiliaid bathodynnau glas
Aros hyd at awr ar y mwyaf
Dim dychwelyd o fewn awr

 

Cilfannau talu ac arddangos ar y stryd - Stryd Rhydychen a Stryd Plymouth

50c am bob hanner awr
Dim dychwelyd o fewn 3 awr

 

Tocynnau tymor

Lôn Picton, Stryd Paxton, Glanfa Pocketts, Heol East Burrows, y Strand, y Stryd Fawr, Stryd Maddock, Salubrious Place,
Gellir ystyried eraill ar gais    

1 mis£756 mis£440
3 mis£22012 mis£735
Y tu allan i Ganol y Ddinas
1 mis£666 mis£334
3 mis£16712 mis£550

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM