Toglo gwelededd dewislen symudol

Ysgolion a dysgu

Ddyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Manylion am ein holl wyliau ysgol, dyddiadau tymhorau a diwrnodau HMS a diwrnodau cau.

Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Manylion am ein holl ysgolion yn Abertawe.

Mynediad i ysgolion

Gwybodaeth ynglyn a gosodiad cyntaf, dewis rhiant, cais i symud a gwneud cais am le mewn ysgol.

Addysg ddewisol yn y cartref

Nod Cyngor Abertawe yw darparu arweiniad ar gyfer rhieni sy'n ystyried neu wedi dewis rhoi Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC) i'w plant. Mae Cyngor Abertawe'n parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

I bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn Abertawe.

Cyn ysgol

Gwybodaeth am hedfan dechrau a mynediad i'r cyfeiradur gofal plant Abertawe.

Ysgolion, presenoldeb a lles

Gwybodaeth am bresenoldeb a lles plant, gan gynnwys cyflogaeth plant.

Llywodraethwyr ysgolion

Mae dod yn llywodraethwyr ysgol yn un o'r ffyrdd pwysicaf y gallwch helpu'ch ysgol lleol.

Cludiant ysgol, prydau bwyd a gwisgoedd

Gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys bwydlenni prydau ysgol, gwneud cais am sedd fws sbâr a sut i wneud cais i dderbyn grant am wisg ysgol.

Cyllid myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Newyddion da! Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor yr haf 2024.

Hysbysiad preifatrwydd: gwybodaeth a gedwir am ddisgyblion

Beth y mae Ysgolion, Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud â'r wybodaeth y maent yn ei chadw am Ddisgyblion.

Addysg Gymraeg yn Abertawe

Mae nifer o fanteision i Addysg Gymraeg. Mae ymchwil yn profi mai dyma'r ffordd orau o sicrhau bod plant yn ddwyieithog yn y Saesneg a'r Gymraeg.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - CYSAG

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, a elwir yn CYSAG, yn ei ardal lleol.

Cynlluniau a pholisïau ysgolion a dysgu

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau addysgu a sut y'u cynhelir.

Grantiau addysgol

Mae'r grantiau hyn ar gael ar gyfer addysg bellach.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Mehefin 2024