Toglo gwelededd dewislen symudol

Perfformiad ac ystadegau

Amrywiaeth eang o ystadegau a gwybodaeth am Ddinas a Sir Abertawe.

Perfformiad a gwelliant

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau rheoli perfformiad i fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a'r Fframwaith Mesur Perfformiad Cenedlaethol.

Ynghylch Abertawe

Ffeithiau allweddol; daearyddiaeth; mapiau ardal leol.

Proffiliau ardal

Gwybodaeth amlinellol am Ddinas a Sir Abertawe a'i ardaloedd lleol.

Poblogaeth

Ystadegau am boblogaeth ac aelwydydd - amcangyfrifon poblogaeth, tueddiadau diweddar, data ardaloedd bach, dwysedd, nodweddion poblogaeth, amcangyfrifon aelwydydd, rhagamcanion poblogaeth ac aelwydydd.

Yr Economi

Ystadegau'r farchnad lafur a'r economi ar gyfer Abertawe - gan gynnwys 'Proffil Economaidd Abertawe' a bwletin 'Ystadegau'r Farchnad Lafur'.

Y Cyfrifiad

Y Cyfrifiad yw'r arolwg sengl mwyaf o boblogaeth y DU.

Amddifadedd

Amddifadedd yw'r diffyg cyfleoedd ac adnoddau y gallem eu disgwyl yn ein cymdeithas.

Ymchwil bellach ac ystadegau

Adnoddau ymchwil ychwanegol a gwybodaeth ystadegol am Abertawe a'r ardaloedd lleol.

Ystadegau'r wefan

Rydym yn monitro'r nifer a'r mathau o ymwelwyr â gwefan Dinas a Sir Abertawe er mwyn asesu pa ardaloedd o'r safle yw'r rhai mwyaf poblogaidd a ble y gellid ei gwella.