Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymrwymiadau polisi Cyngor Abertawe - y 100 niwrnod cyntaf

Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2022, mabwysiadodd Cyngor Abertawe gyfres o ymrwymiadau polisi y mae'r cyngor yn bwriadu eu cyflawni ar gyfer pobl Abertawe fel rhan o'i waith dros y pum mlynedd nesaf.

Mae'r ymrwymiadau'n adlewyrchu blaenoriaethau pobl Abertawe a'r blaenoriaethau y mae'r cyngor yn ymrwymedig i'w cyflawni drwy'r cynllun corfforaethol.

Roedd yr adroddiad a gytunwyd gan y cyngor hefyd yn addo gwneud cynnydd ar lawer o'r ymrwymiadau hynny o fewn 100 niwrnod i fabwysiadu'r ymrwymiadau.

Mae'r adran hon yn amlygu'r cynnydd.#100niwrnodcyntaf