Toglo gwelededd dewislen symudol

Busnes

Mae cymorth a chyngor i fusnesau ar gostau byw ar gael ar wefan Busnes Cymru: Cost gwneud busnes (Busnes Cymru) (Yn agor ffenestr newydd)

Gwastraff masnachol ac ailgylchu

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau casglu a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar gyfer eich busnes.

Safonau Masnach

Rydym yn gyfrifol am orfodi cyfreithiau defnyddwyr i annog masnachu teg, diogel a gonest. Mae ein gwaith yn helpu i ddiogelu busnesau a defnyddwyr rhag twyll a masnachu annheg.

Cyngor i fusnesau

Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod eang o bartneriaid i roi cyngor a chymorth ni waeth beth yw maint neu sector eich busnes.

Tir ac Eiddo ar werth neu brydles

Cyfle i ddod o hyd i dir masnachol a diwydiannol sydd ar gael i'w prynu neu rentu yn Ardal Abertawe.

Cyfleoedd noddi a masnach

Byddwch yn bartner â ni a chodwch broffil eich cwmni, gan gynyddu ymwybyddiaeth o'ch cwmni a chryfhau eich brand i'ch cwsmeriaid a'ch cymuned.

Gwneud busnes gyda'r cyngor

Cael gwybod am ein gwasanaethau masnachu, gofrestru fel cyflenwr newydd a dysgu am ein system prynu i dalu.

Gwasanaethau rheoleiddio busnes

Os oes gennych fusnes sefydledig, neu os ydych wedi sefydlu busnes newydd yn ddiweddar neu'n ystyried gwneud hynny, gall ein timau Diogelwch Bwyd a Safonau Masnach gynnig y cyngor y mae ei angen arnoch i sicrhau bod eich busnes yn cydymffurfio.

Busnesau bwyd

Gwybodaeth a chyngor i breswylwyr a busnesau sy'n ymdrin â bwyd.

Iechyd a diogelwch

Rydym yn sicrhau bod busnesau lleol yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â manwerthu, rhai warysau, y rhan fwyaf o swyddfeydd, gwestai ac arlwyo, chwaraeon, hamdden, gwasanaethau defnyddwyr a mannau addoli.

Trethi busnes

Mae cyfraddau busnes yn fath o dreth leol sy'n cael eu talu gan breswylwyr neu berchnogion eiddo masnachol megis siopau, swyddfeydd, tafarnau, warysau a ffatrïoedd.

Gwelliannau i ganol y ddinas

Mae gennym nifer o brosiectau adfywio cyffrous ar ddod yng nghanol y ddinas.

Buddsoddwch yn Abertawe

Mae gan Abertawe gryn dipyn i'w gynnig - ein treftadaeth gyfoethog, ein brwdfrydedd dros arloesedd, canol y ddinas sy'n newid ar ôl lefelau digynsail o fuddsoddiad ac ansawdd bywyd unigryw.

Busnesau canol y ddinas

Gwybodaeth i fusnesau a darpar fusnesau yng nghanol y ddinas.

DesignPrint

Bydd staff ymroddedig, profiadol a brwd, ynghyd â'r dechnoleg ddiweddaraf, bob amser yn sicrhau gwasanaeth effeithlon a chyfeillgar yma yn DesignPrint.

Y fasnach dwristiaeth

Tîm Twristiaeth Cyngor Abertawe yw darparwyr swyddogol gwybodaeth i ymwelwyr a nhw sy'n gyfrifol am farchnata Bae Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr i weddill y DU.

Hyfforddiant cymorth cyntaf yn y gwaith

Mae'n cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr i gyflogwyr lleol gan roi casgliad o sgiliau ymarferol i'w swyddogion cymorth cyntaf y mae eu hangen yn y rhan fwyaf o weithleoedd.

Ffilmio yn Abertawe

Gyda dinas fywiog, arfordir trawiadol a chefn gwlad toreithiog, mae gan Abertawe amrywiaeth o leoliadau ar gyfer ffilmiau, rhaglenni teledu, hysbysebion a chyfryngau eraill.

Cynllun Awdurdod Sylfaenol

Gall pob busnes elwa bellach o Awdurdod Sylfaenol. Mae'r bartneriaeth hon yn gontract rhwng Cyngor Abertawe a'ch busnes i roi cyngor a chefnogaeth barhaus ar gyfer meysydd rheoleiddio penodol sy'n berthnasol i'ch busnes.

Partneriaeth Bwyd Abertawe

Mae Partneriaeth Bwyd Abertawe (PBA) yn darparu cymorth a chyfleoedd rhwydweithio ar gyfer busnesau bwyd a diod ar draws Abertawe a Gŵyr.

Marchnad Abertawe

Marchnad Abertawe yw'r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru. Mae'n farchnad arobryn, hanesyddol sy'n cynnig profiad siopa unigryw i dwristiaid a phreswylwyr.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Mehefin 2024