Toglo gwelededd dewislen symudol

Hwyl gwyliau'r haf

Mae digon o bethau hwyl i'w gwneud yn ystod gwyliau'r haf yn Abertawe.

Swansea Bay Rider Land Train

Gweithgareddau Haf o Hwyl

Mwynhewch ein haf o hwyl yn Abertawe, a wnaed yn bosib drwy gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Hwyl yr Haf yng Ngardd y Farchnad

Mae tywydd braf yr haf wedi cyrraedd ac mae gennym restr o bethau gwych i chi roi cynnig arnynt yng Ngardd y Farchnad dros y misoedd nesaf!

Teithiau Tywys Castell Ystumllwynarth - 17 Awst

Dydd Mercher 17 Awst, 11.30am / 1.30pm / 3pm

Teithiau Tywys Castell Ystumllwynarth - 24 Awst

Dydd Mercher 24 Awst, 11.30am / 1.30pm / 3pm

Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream

25 Awst 2022, 7.30pm Castell Ystumllwynarth

Diwrnod Tywysogion a Thywysogesau

Dydd Llun 29 Awst 11am - 4pm

Teithiau Tywys Castell Ystumllwynarth - 31 Awst

Dydd Mercher 31 Awst, 11.30am / 1.30pm / 3pm

Llyn Cychod Singleton

Dewch i reidio pedalo a theithio o gwmpas y llyn neu rhowch gynnig ar chwarae golff gwallgof gyda'r teulu.

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

Trên Bach Bae Abertawe

Trên tir 72 sedd yw Trên Bach Bae Abertawe, sy'n teithio ar hyd promenâd Abertawe, o Lido Blackpill i Erddi Southend, y Mwmbwls, gan gynnig golygfeydd gwych o fae godidog Abertawe i deithwyr.

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

Us Girls

Gwersylloedd a sesiynau Us Girls arobryn i ferched rhwng 8 a 14 oed.

Digwyddiadau amgylcheddol

Digwyddiadau amgylcheddol am ddim yn Abertawe.

Lleoedd Chwarae

Mae'r holl ardaloedd chwarae bellach ar agor i'r cyhoedd.

A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Castell Ystumllwynarth

Darganfod Castell Ystumllwynarth

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.

e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau ac e-Bapurau Newydd

Gall aelodau'r llyfrgell lawrlwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau ac e-Bapurau Newydd am ddim.

Llyfrgelloedd yn Abertawe

Mwy o wybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor a chyfleusterau.

Digwyddiadau'r Glynn Vivian

Beth sy'n digwydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Amgueddfa Abertawe

Beth sy'n digwydd yn Amgueddfa Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Canolfan Dylan Thomas

Beth sy'n digwydd yng Nghanolfan Dylan Thomas. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Gwasanaeth bysus am ddim

Mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn ôl am wyliau'r haf. Rhaid i bob taith ddechrau cyn 7.00pm.