Toglo gwelededd dewislen symudol

Banc bwyd

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.

Croesewir rhoddion - rhestrir manylion ynghylch sut i roi nwyddau yn yr wybodaeth am bob banc bwyd isod.

Mae banciau bwyd a phrosiectau cymorth bwyd a restrir ar y dudalen hon wedi'u cofrestru â Chyngor Abertawe ac maent naill ai wedi cael o leiaf 3 ar y Sgôr Hylendid Bwyd, neu maent yn aros i gael eu harchwilio.

Ewch i'r Asiantaeth Safonau Bwyd i gael rhagor o wybodaeth am Sgôr Hylendid Bwyd.

Banc bwyd Gellifedw

Canolfan Galw Heibio Blaenymaes

Bonymaen (banc bwyd Eastside)

Banc bwyd y Clas

Clydach (Banc bwyd Abertawe)

Dyfaty (Banc bwyd Abertawe)

Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Treforys (Byddin yr lachawdwriaeth)

Y Mwmbwls (Banc bwyd Abertawe)

Banc Bwyd Gogledd Gŵyr

Penderry Community Pantry and advice café

Banc bwyd Pontarddulais

Parc Sgeti (Banc bwyd HOP)

St Thomas (Banc bwyd Abertawe)

Banc bwyd Mosg Abertawe

Oergell Gymunedol Abertawe

Uplands (Banc bwyd Abertawe)

 

Banc bwyd Abertawe, y Mwmblws

Cyfeiriad: Red Cafe, 646 Mumbles Road, y Mwmbwls SA3 4EA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch: 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Bank bwyd Abertawe, Clydach

Cyfeiriad: Ty Croeso, 97 High Street, Clydach SA6 5LN

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth 10.00am - 12noon.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

 

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion ar ddydd Mawrth rhwng 9.30am a 12.00pm drwy drefniad ymlaen llaw yn unig.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Banc bwyd St Thomas Abertawe

Diweddariad: mae'r banc bwyd wedi symud o Eglwys San Steffan i'r Neuadd Blwyf, Lewis Street, St Thomas, Abertawe SA1 8BP

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun - Dydd Gwener 10.00am - 3.00pm

Gwybodaeth:

Rydym yn deall efallai na fydd talebau ar gael ar yr adeg hon. Gallwn roi talebau'n uniongyrchol o'r eglwys. 

Contact: 01792 455671

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener rhwng 8.00am a 12.00pm ac ar ddydd Mawrth rhwng 8.00am a 3:00pm.


Banc bwyd Abertawe, Dyfaty

Cyfeiriad: Eglwys y Ddinas, Dyfatty Street, Abertawe SA1 1QQ

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 12.00pm. (Ar gau ar hyn o bryd)

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd Abertawe, Uplands

Cyfeiriad: Eglwys LifePoint, Ffynone Road, Abertawe SA1 6BT

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Gwener 11.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 01792 472828 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion o ddydd Llun i ddydd Iau.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Banc bwyd Gellifedw

Cyfeiriad: Lôn Gwesyn, Canolfan Gymunedol Gellifedw SA7 9LD

Ar agor yn ôl yr arfer: Mercher a dydd Gwener 12.00pm- 2.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio - mae talebau ar gael oddi wrth weithwyr cymdeithasol, athrawon, cydlynwyr ardaloedd lleol, cynghorwyr.

Person cyswllt: Juliet Rees 07936 035419

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan ar dydd Mercher a dydd Gwener, rhwng 12.00pm a 2.00pm.


Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth

Cyfeiriad: Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys, 28 Morfydd Street, Treforys SA6 8BN

Ar agor yn ôl yr arfer: Ar gau tan dydd Mercher 13 Ionawr 2021.

Gwybodaeth:

Oherwydd y cyfyngiadau Coronafeirws sydd bellach ar waith, bydd ein man galw heibio ar gau o 18 Mawrth 2021.

Er mwyn derbyn cymorth, bydd angen i chi ffonio 01792 798790 ar ddydd Mawrth rhwng 10.00am a 6.00pm. Yna, cewch slot amser i gasglu'ch parsel bwyd ar y dydd Mercher o gyntedd yr eglwys.

Bydd angen i chi ddangos cerdyn adnabod pan fyddwch yn casglu'ch parsel.

Ar gyfer y sefydliadau sydd am gyfeirio person atom, e-bostiwch: neville.andrews@salvationarmy.org.uk i weld copi o'n ffurflen gyfeirio.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Mawrth, rhwng 10.00am a 4.00pm neu drwy ffonio 01792 798790.


Banc bwyd Eastside

Cyfeiriad: Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion, 94 Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7JR

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 5 Hydref

Open Friday 11.00am - 1.00pm

Covid security

Support workers, please email a referral in advance to eastsidefoodbank@gmail.com a time for collection of packages will be given.

Please maintain social distancing on the premises.

'Walk-ups' will not be turned away, advance booking is for your safety and that of all service users.

Enquiries, please use eastsidefoodbank@gmail.com rather than phone if possible 01792 412755/774482 also 07938 746277 (opening hours only).

Note: we cannot deliver packages nor make any arrangements to deliver packages.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd e-bostio i drefnu rhoddion.


Banc bwyd Mosg Abertawe

Cyfeiriad: Mosg Abertawe, 159a St Helen's Road, SA1 4DG

Mae'r banc bwyd bellach yn hygyrch ar ddydd Sadwrn rhwng 1.00pm a 2.00pm trwy ein Cynllun Cyfeirio am Dalebau.

Fel arall, gall cwsmeriaid ddod o hyd i wasanaethau bwyd brys gan Wasanaethau'r Gymuned Foslemaidd yn Abertawe sy'n gallu trefnu gwasanaeth dosbarthu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYXA77uSzpnva5tqhkmDmYSI9L7gSqNUIg0UenSsqhzSz0mg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Dyma eu meini prawf, neu e-bostiwch swansea.mcs@gmail.com am ragor o fanylion.

  • 65 oed ac yn hŷn heb fynediad at unrhyw gefnogaeth
  • llythyr gan Lywodraeth Cymru
  • staff y GIG y mae angen cefnogaeth arnynt

Gwybodaeth:

Rydym yn deall efallai na fydd cleientiaid yn gallu cael mynediad at ein talebau'n bersonol yn ystod cyfnod yr argyfwng hwn (COVID-19). Felly byddem yn derbyn e-byst gan ein partneriaid cyfeirio sy'n nodi gwybodaeth am y cleientiaid ac yn cadarnhau eu bod yn hapus i'r banc bwyd dderbyn eu manylion personol. 

Rydym yn gofyn i'n holl bartneriaid cyfeirio e-bostio ni yn foodbank@swanseamosque.org gyda'r wybodaeth ganlynol.

  • enw llawn y cwsmer
  • cyfeiriad
  • rhif ffôn cyswllt
  • nifer y bobl yn yr aelwyd, ac unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Rydym yn darparu bwyd sych yn unig. Ewch i'n gwefan i weld y rhestr lawn o fwyd rydym yn ei ddarparu www.swanseamosque.org/foodbank

Rhoddion: Gall y rheini sydd am roi bwyd gysylltu â foodbank@swanseamosque.org a threfnu diwrnod i adael y bwyd neu roi rhodd ar ddydd Sadwrn rhwng 1.00pm a 2.00pm ym Mosg Abertawe.


Banc bwyd HOP

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Parc Sgeti, Heather Crescent, SA2 8HE

Newid lleoliad o ddydd Mercher 13 Tachwedd 2021: Eglwys Holy Trinity, Parkway, rownd y gornel o Ganolfan Gymunedol Parc Sgeti lle roedden ni o'r blaen.

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 11.00am-1.00pm a dydd Iau 2.00pm - 3.30pm o fis 13 Tachwedd.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07790 972407 neu e-bostiwch skettyfoodbank@gmail.com am wybodaeth bellach.

Rhoddion: O ddydd Mawrth 18 Tachwedd 2021, gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn Eglwys Holy Trinity ar ddydd Mawrth rhwng 11.00am a 1.00pm. Mae basgedi casglu hefyd yn siop CK's ym Mharc Sgeti, y Co-op wrth Groes Sgeti a'r Co-op yn Nhŷ-coch.


Banc bwyd Pontarddulais

Cyfeiriad: 28 Dulais Road, Pontarddulais, Abertawe

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 12.00pm - 4.00pm (ac am awr bob dydd ar gyfer argyfyngau am gyhyd â phosib - heb gynnwys penwythnosau).

Fodd bynnag, os oes argyfwng, bydd ein rhif llinell dir yn cael ei ddargyfeirio i'n ffôn symudol a bydd rhywun ar gael drwy gydol y dydd i'w ateb (ac ar y penwythnos).

Gwybodaeth:

Ffôn: 01792 885532

System cyfeirio talebau (mae'r talebau ar gael mewn meddygfeydd meddyg teulu, yn y Ganolfan Byd Gwaith, gan weithwyr cymdeithasol, cydlynwyr ardaloedd lleol a phartneriaid cymunedol).

Yng ngolau pandemig COVID-19 a'r ffaith bod llawer o adeiladau gwasanaeth cyhoeddus ar gau, byddwn yn derbyn llythyr budd-dal neu brawf o'ch cyfeiriad er mwyn i chi gael mynediad i'r banc bwyd. O 18/03/2020 byddwn yn gweithredu ar sail 3 mewn 3 mis, ni waeth sawl ymweliad a wnaed yn flaenorol.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Banc bwyd y Clâs

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol y Clâs, Longview Road, y Clâs SA6 7HH

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 11.00am

Gwybodaeth:

Bydd angen i ni weld prawf o galedi neu gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: treez-r@hotmail.com

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Mayhill (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Mayhill, Mayhill Road, Abertawe SA1 6TA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Iau 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth: 

Cysylltwch â Nicky neu Mike Sutton-Smith

Swyddfa: 01792 472828

E-bost: office@lifepoint.org.uk

 


Gorseinon (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: St Catherine's Church hall, Princess Street, Gorseinon. 

AgorDydd Iau 10.00am - 12 noon

Gwybodaeth: Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol. 

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch: 07815 534095 neu e-bostiwch: info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ar hyn o bryd nid ydym yn gallu darparu lluniaeth wrth i gwsmeriaid aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: http://www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: gellir eu gollwng yn neuadd yr eglwys ar ddydd Iau rhwng 10.00am a 11.30am.


Canolfan Galw Heibio Blaen-y-maes

Cyfeiriad: Blaenymaes drop in centre, 86-90 Blaenymaes Drive, SA5 5NR.

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener 10.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Karen Hughes 07594605658

E-bost: blaenymaesdic@yahoo.co.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan yn ystod yr oriau agor.


Penlan (Banc bwyd Abertawe)

Cyfeiriad: South Penlan Community Centre,Heol Frank, Penlan SA5 7AH

Ar agor: Dydd Gwener 10.00am - 12noon

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

 


Penderry Community Pantry and advice café

Cyfeiriad: South Penlan Community Centre, Heol Frank, SA5 7AH.

Ar agor: bob dydd Gwener 10.00am - 12.00 ganol dydd

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Mae gwirfoddolwyr yn barod ac yn awyddus i helpu.

Ffoniwch Jen Lewis os oes gennych unrhyw gwestiynau ar 07759128030.

Neu e-bostiwch: penderrycommunity.p.a.a.c@gmail.com

 


Oergell Gymunedol Abertawe

Cyfeiriad: The Customs House, Cambrian Place, SA1 1RG

Ar agor: Dydd Mercher 1.00pm - 2.30pm

Gwybodaeth:

Social distancing rules apply.

Dosberthir bwyd mewn parseli sydd wedi'u pacio yn ôl archebion. Nid oes angen unrhyw dalebion ac mae croeso i bawb.

Food available by collection only.

Mae gennym hefyd wasanaeth archebu ar-lein ar gyfer bwydydd y cwpwrdd bwyd ac eitemau hylendid, sef Pantri Cymunedol Abertawe. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yn y cyfeiriad canlynol:https://www.goleudy.org/our-services/community-fridge/swansea-community-pantry/

Ffoniwch Patrick Fleming os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ar 07720 740097 neu e-bostiwch: communityfridge@goleudy.org

Mae gennym gyfrif cyfryngau cymdeithasol hefyd rydym yn ei ddiweddaru gyda'r holl wybodaeth ddiweddaraf.

Twitter: https://twitter.com/FridgeSwansea

Instagram: Swansea_Community_Fridge

Facebook: https://facebook.com/Swansea-Community-Fridge


Banc Bwyd Gogledd Gŵyr

Ar agor: Bore dydd Mawrth a dydd Gwener. 

Gwybodaeth: Gellir casglu parseli bwyd o'r banc bwyd trwy apwyntiad yn unig. Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Ar gyfer y rheini sydd ag anawsterau ariannol sy'n byw yn ardal gogledd Gŵyr, nid oes angen talebau. Gellir trefnu parseli bwyd brys.

Ffoniwch: Gloria Hughes/Jo Gooding 07989 214487 neu e-bostiwch northgowerfoodbank@gmail.com

 

Rhoddion: Cânt eu casglu o ardaloedd dynodedig ym Mhenryn Gŵyr, ffoniwch i gael manylion.


Ni chaiff y sefydliadau a restrir, a'r gwasanaethau a ddarperir gan y sefydliadau hynny, eu rheoli na'u llywodraethu gan Gyngor Abertawe ac nid oes gan Gyngor Abertawe reolaeth dros natur, cynnwys neu argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni'n golygu ein bod yn argymell neu'n cefnogi'r sefydliad hwnnw. Nid yw'r cyngor yn atebol am unrhyw weithred neu ddiffyg gweithred gan y sefydliadau a restrir.

Os hoffech restru'ch banc bwyd neu eich gwasanaeth cymorth bwyd ar y dudalen hon, e-bostiwch tackling.poverty@abertawe.gov.uk.