Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhestrau a chofrestrau

Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestru sydd ei angen yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy'n ymneud â swyddogaethau'r cyngor.

Cofrestrau cyhoeddus

Cofrestr asedau

Mae rhestr o asedau'r cyngor wedi'i chynnwys yn y datganiad o gyfrifon.

Cynghorwyr

Rhestrau a chofrestrau sy'n perthyn i gynghorwyr (modern.gov)

Close Dewis iaith