Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Pennaeth yr Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol (dyddiad cau: 22/03/18)

£52,248 - £55,775 y flwyddyn (gyda'r potensial ar gyfer pwyntiau SPA yn amodol ar berfformiad). Rydym yn chwilio am reolwr deinamig a chreadigol i arwain Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Awdurdod drwy gyfnod o newid cyflym, gan gynnwys gweithredu Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

Cydlynydd Prosiectau Dros Dro Bae'r Gorllewin (dyddiad cau: 23/03/18)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Dros dro tan fis Mawrth 2020.

Garddwr Tymhorol (dyddiad cau: 23/03/18)

£16,123 y flwyddyn. Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am unigolion ar gyfer gwaith tymhorol yn yr adran gweithrediadau awdurdodau: parciau.

Dyfrwr Tymhorol Basgedi Crog (dyddiad cau: 23/03/18)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn. Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am unigolion i fod yn rhan o dîm a fydd yn gyfrifol am ddarparu'r Cynllun Basgedi Crog mewn modd effeithlon ac effeithiol.

Technegydd Tirwedd (dyddiad cau: 23/03/18)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am dechnegydd AutoCAD sydd â phrofiad yn y diwydiant adeiladu i gefnogi tîm tirwedd y cyngor yn ystod cyfnod o lwyth gwaith cynyddol.

Prentis Weithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 26/03/18)

Blwyddyn 1af £3.50 - 2il flwyddyn Cyflog Cyfartalog Cenedlaethol ar gyfer oedran. Yn Brentis Weithiwr Cymorth Dydd byddwch yn gweithio tuag at ennill lefel 2 FfCCh mewn iechyd a gofal cymdeithasol, wrth ennill profiad ymarferol gwerthfawr.

Rheolwr Prosiect Adeiladu (dyddiad cau: 28/03/18)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi o fewn y Tîm Dylunio Pensaernïol am Reolwr Prosiect Adeiladu brwdfrydig gyda chymwysterau priodol (tuedd NEC).

Cyfreithiwr Ymgyfreitha Troseddol (dyddiad cau: 29/03/18)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Mae Abertawe yn chwilio am Gyfreithiwr neu Fargyfreithiwr brwdfrydig sydd â chymwysterau a phrofiad addas.

Labrwr/Gyrrwr (dyddiad cau: 05/04/18)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn. Mae Tenantiaethau wedi'u Dodrefnu yn chwilio am yrrwr dibynadwy gyda chymhwyster CPC i ymuno â'u tîm.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 06/04/18)

£36,379 - £38,237 y flwyddyn. Mae Maethu Abertawe yn un o brif wasanaethau maethu awdurdodau lleol sy'n seiliedig mewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwylio (dyddiad cau: 06/04/18)

£27,668-£30,785 y flwyddyn (Gradd 8 newydd gymhwyso). £31,601 - £35,444 (Gradd 9). Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth maethu awdurdod lleol blaenllaw oddi mewn i'r Gwasanaethu Plant a Theuluoedd.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 06/04/18)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM