Toglo gwelededd dewislen symudol

Preswylwyr

Genedigaethau, marwolaethau, phriodasau a partneriaeth sifil

Mae Swyddfa Gofrestru Abertawe'n ymdrin â chofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil yn ardal Abertawe.

Diogelwch cymunedol ac argyfyngau

Cyngor ar gadw'n ddiogel.

Syniadau am anrhegion

Ydych chi wedi diflasu ar brynu'r un anrhegion bob blwyddyn? Neu ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i rywbeth unigryw? Rhowch rywbeth gwahanol eleni.

Toiledau cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar draws Abertawe. Mae mynediad i'r anabl a chyfleusterau newid cewynnau ar gael yn nifer o'n toiledau.

Myfyrwyr

Os ydych yn newydd i astudio yn Abertawe neu'n dychwelyd am y flwyddyn newydd, mae llawer o wybodaeth yma i sicrhau bod eich amser yma mor ddi-straen â phosib.

Gwyliau'r banc

Eich arweiniad i'r holl weithgareddau a holl wybodaeth bwysig y cyngor y mae ei hangen arnoch yn ystod gŵyl y banc.