Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am gyllid Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG)

Mae cyllid LEADER y RhDG wedi cefnogi amrywiaeth o brosiectau a arweinir gan y gymuned. Mae'r rhain wedi cynnwys cynlluniau amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned, mentrau ynni adnewyddadwy ac astudiaethau dichonoldeb.

Os oes gennych syniad arloesol newydd am brosiect a all ychwanegu gwerth at gymunedau gwledig Abertawe, cysylltwch â'r tîm RhDG i drafod cymhwysedd.

Sylwer: Dim ond ceisiadau gan elusennau, grwpiau cymunedol cyfansoddedig, sefydliadau nid er elw a mentrau cymdeithasol y gall RhDG Abertawe eu cefnogi. Rhaid i'r holl brosiectau gael eu cynnal yn y wardiau cymwys:

 • Wardiau RhDG cwbl gymwys:
  • Mawr, Llangyfelach, Pontarddulais, Pen-clawdd, Fairwood, Llandeilo Ferwallt, Pennard a Gŵyr.
 • Wardiau gwasanaeth a gefnogir yn rhannol:
  • Clydach, Gorseinon a Thre-gŵyr.

Mae'n rhaid i'ch syniad am brosiect hefyd fynd i'r afael ag un o themâu cenedlaethol y RhDG sef:

 1. Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol 
 2. Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
 3. Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 4. Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
 5. Defnyddio technoleg ddigidol 

Strategaeth Rhaglen Datblygu Gwledig LEADER 2014-2020 (PDF) [2MB]

 

Ceisiadau ariannu llwybr carlam (hyd at uchafswm o £10,000)

Mae'r cyfle ariannu ar gyfer ceisiadau llwybr carlam bellach ar agor. Yr uchafswm y byddai'r grant hwn yn ei gynnig yw £10,000 a byddai angen o leiaf 30% o arian cyfatebol.   

Dylai prosiectau llwybr carlam fod yn newydd ac yn arloesol i Abertawe wledig; dylent ddigwydd yn yr 8 ward gwledig yn Abertawe a dylent fod o fudd i'r gymuned.

Nodiadau arweiniol - cais llwybr carlam (RhDG) (Word doc) [469KB]
Ffurflen gais llwybr carlam (RhDG) (Word doc) [1MB]

Bydd Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe yn derbyn ceisiadau llwybr carlam o 27 Ionawr i 24 Chwefror 2022 (5.00pm) drwy e-bost y RhDG: rdpLeader@abertawe.gov.uk. Ni fydd unrhyw geisiadau Llwybr Carlam a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried.

 

Ceisiadau grant mawr (hyd at uchafswm £25,000)

Yn ychwanegol, Bydd PDG Abertawe yn agored i drafodaethau ynghylch syniadau am brosiectau, a gwahoddir grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol i ddechrau sgyrsiau â Thîm PDG Cyngor Abertawe trwy e-bostio rdpLeader@abertawe.gov.uk gyda'r a gweminarau bwriad o gyflwyno Ffurflen Syniad am Brosiect i'w ystyried, yna chais llawn a chyllid o ganlyniad. 

Dylai syniadau am brosiectau fod yn arloesol ac yn flaengar ar gyfer Abertawe wledig; ni allwn ariannu dyblygiadau o brosiectau o'r gorffennol, ni waeth pa mor deilwng ydynt. 

Dylai'r holl weithgareddau ddigwydd yn yr 8 ward gwledig yn Abertawe a dylent fod o fudd i'r gymuned. Ni all y gronfa gefnogi ceisiadau am ddatblygiad busnesau preifat.

Ffurflen syniad am brosiect (RhDG) (Word doc) [1MB]

Bydd Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe yn derbyn Ffurflenni Syniad am Brosiect (FfSB) o 11 Mawrth i 10 Ebrill 2022 (5.00pm) trwy'r e-bost rdpLeader@abertawe.gov.uk. Ni chaiff unrhyw geisiadau FfSB sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau eu hystyried.

Gweminarau ariannu'r RhDG

I ddarganfod mwy am y broses ymgeisio, bydd tîm y RhDG yn cynnal gweminar ariannu digidol ar y dyddiadau canlynol (drwy MS Teams):

 • Dydd Iau 3 Chwefror am 4.30pm
 • Dydd Mawrth 8 Chwefror am 5.00pm
 • Dydd Mercher 16 Chwefror am 12.30pm
 • Dydd Mawrth 22 Chwefror am 4.30pm

I gadw'ch lle, e-bostiwch rdpLeader@abertawe.gov.uk.