Toglo gwelededd dewislen symudol

Prosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG)

Rhagor o wybodaeth am brosiectau llwyddiannus sydd wedi derbyn cymorth drwy gyllid a chefnogaeth y RhDG.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau, yna e-bostiwch ni yn rdpleader@abertawe.gov.uk.

Ardal natur ar gyfer dysgu yn yr awyr agored - Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt

Ym mis Mawrth 2021 derbyniodd Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt £4,955 gan Grŵp Gweithredu Lleol Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe i ddatblygu ardal natur ar gyfer dysgu yn yr awyr agored, y gellid ei defnyddio bob dydd fel ardal astudio ar gyfer y plant.

Prosiect Bioamrywiaeth Mawr

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y prosiect i drawsnewid dwy ardal o laswelltir amwynder nad yw'n cael ei defnyddio mewn ffordd a fydd yn annog mwy o fioamrywiaeth a chydlyniant cymunedol.

Prosiect hanesion llafar y RhDG: 'Straeon a Thirwedd Newidiol, Safbwynt Ffermwr'

Nod y prosiect yw dogfennu treftadaeth a thraddodiadau ffermio a gwaith ar y tir yng Ngŵyr ac Abertawe Wledig fel nad yw'n gorffennol a'n cymunedau amaethyddol yn cael eu colli, ond yn cael eu deall a'u gwerthfawrogi gan genedlaethau'r dyfodol.

Newyddion gan un o'n prosiectau Grant Mawr - Gower Flax CIC

Canolfan ymchwil, tyfu ac addysg ar Fferm Hardingsdown, Llangynydd yw CIC Gower Flax, sydd wedi derbyn £50,000 o gyllid LEADER y PDG ym mis Awst 2021.

Tyfu Cymunedol drwy Arddio Coedwig

Menter gymdeithasol arobryn gyda hanes 15 mlynedd o gefnogi pobl i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau drwy weithgareddau awyr agored ystyrlon yw Down to Earth.

Llwybr Pererindod Gŵyr - fis yn ddiweddarach

Ym mis Rhagfyr, dyfarnwyd cyllid gan y Rhaglen Datblygu Gwledig i Brosiect Llwybr Pererindod Gŵyr a'r ŵyl.

Y-Future Abertawe a COP26

Aeth Katy a Zubs, Cydlynwyr Ieuenctid Y-future Abertawe i COP26 gyda dau berson ifanc o Abertawe, gyda chymorth ariannol gan Raglen Datblygu Gwledig Abertawe.

Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned Big Meadow

Ym mis Mawrth 2020 derbyniodd prosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned Big Meadow grant o £30,000 gan Gronfa LEADER y PDG. Wrth i'r prosiect ddod i ben, rydym yn tynnu sylw at yr effaith y mae'r prosiect wedi'i chael ar y gymuned wledig.
Close Dewis iaith