Toglo gwelededd dewislen symudol

Lleoedd Llesol Abertawe - Canolog

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Y Castell, Townhill, Uplands, Glannau.

Heneiddio'n Dda (Cyngor Abertawe)

Ystafell y Cefnfor, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Oystermouth Road SA1 3RD

Gweithgareddau heneiddio'n dda
Gallwch gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr wythnosol: Gwasanaeth e-bost - Heneiddio'n Dda

ageingwell@abertawe.gov.uk
07442 839441

Bob dydd Llun 1.00pm - 4.00pm, Prynhawn cymdeithasol gyda chawl a ffilm - mae'r ffilmiau'n newid yn wythnosol.

Sesiwn bartneriaeth am ddim a gynhelir gan Dîm Heneiddio'n Dda Cyngor Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a'r elusen Action For Elders.

 • WiFi am ddim
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Mae lluniaeth ar gael
  • darperir cawl cynnes a rholyn bara hanner ffordd drwy'r ffilm, ynghyd â the a choffi cyn, yn ystod ac ar ôl y ffilm - mae'r cyfan am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Teledu
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae staff wrth law i helpu gyda chyngor ac arweiniad a gallant roi gwybod i chi am y gweithgareddau Heneiddio'n Dda wythnosol sy'n cael eu cynnal ar draws Abertawe
  • rydym yn cynnal nifer o sesiynau ymgysylltu a lles wythnosol drwy gydol yr wythnos a gallwn gyfeirio pobl at sesiynau cefnogi amrywiol y maent yn eu cynnal gan gynnwys troeon cymdeithasol, sesiynau te a sgwrsio, sesiynau LHDTC+, bowlio a gweithgareddau untro. Mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar helpu pobl i feithrin cysylltiadau cymdeithasol newydd, cyfeillgarwch ac i ddarparu lle diogel i bobl ddod at ei gilydd a chael mynediad hawdd at wasanaethau.

 

Cefnogaeth Iechyd Meddwl i gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Transport House, 19 Y Stryd Fawr SA1 1LF

www.bamementalhealth.org 
https://twitter.com/BAMEMentalHS
https://www.instagram.com/bamementalhs/
https://www.facebook.com/bamemhs

info@bamementalhealth.org
0800 144 8824

Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 10.00am - 8.00pm 
Dydd Sul, 2.00pm - 10.00pm

Hwb cymunedol i bawb, gan gynnwys cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy'n newydd i Abertawe. Lle i fwynhau cwmni, ceisio cyngor a gwybodaeth.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, bisgedi, bara, diodydd meddal a ffrwythau iach
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yn yr hwb bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Sul i ddarparu gwasanaeth gwrando, ac rydym hefyd yn darparu gwasanaeth cyfeirio i wasanaethau hanfodol

 

Canolfan Gymunedol Brynmill

Heol St Albans, Brynmill SA2 0BP

www.abertawe.gov.uk/canolfangymunedolbrynmill
https://brynmillcommunitycentre.org.uk/
www.facebook.com/brynmillcommunitycentre/

Jack Dunne: 01792 523669

Clwb Brecwast Boreau Iau - bob dydd Iau rhwng 11.00am ac 1.00pm.

Lle cynnes i fwynhau cwmni a cheisio cyngor a gwybodaeth.

 • Grŵp o breswylwyr, o blant ifanc hyd at bobl mewn oed
 • Lle i fwynhau cwmni, ceisio cyngor a gwybodaeth
 • Daw therapydd i'r clwb bob mis i dylino gyddfau / dwylo'r rheini sy'n dod iddo
 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae lluniaeth ar gael
  • rholiau brecwast gyda the / coffi / lluniaeth ysgafn £2.00
  • te / coffi / diodydd meddal - cymaint ag y dymunwch am (rhodd wirfoddol)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Bethyca / cyfnewid DVDs
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae'r cynghorydd lleol, Allan Jeffrey, ar gael bob wythnos yn y Clwb Brecwast drwy gymhorthfa anffurfiol
  • mae'r cydlynydd ardal leol, Fiona Hughes yn dod bob wythnos
  • mae staff lles Prifysgol Abertawe ar gael yn fisol i ddarparu cefnogaeth a gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n mynd iddo
  • mae'r PCSO lleol yn dod i'r clwb pryd bynnag y gall i roi gwybodaeth a chyngor i breswylwyr

 

Llyfrgell Ganolog

Gweler hefyd: Y Ganolfan Ddinesig

Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellganolog
01792 636464

Dydd Llun: Ar gau
Dydd Mawrth: 9.00am - 7.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 7.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 7.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 7.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm
Dydd Sul: 10.00am - 4.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn cyfeirio pobl at amrywiol wasanaethau'r cyngor a sefydliadau partner, gan ddibynnu ar yr ymholiad
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn y Llyfrgell Ganolog

 

CETMA Abertawe

Llawr cyntaf, Grove House SA1 5DF

https://cetma.org.uk/swansea/
https://www.facebook.com/cetmaswansea

swansea@cetma.org.uk
01554 556996

Dydd Mawrth a dydd Iau, 10.00am - 4.00pm

Hwb Cynnes Digidol i bobl ddod i gysgodi rhag yr oerfel.
Gellir derbyn pecynnau bwyd/glanweithiol am ddim.
Cefnogaeth ddigidol i fynd ar-lein/hyfforddiant i ddefnyddio dyfais.
Llywodraeth ar-lein drwy Gontract Llysoedd GLlTEF gyda 'WeAreGroup'

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te / coffi, yn rhad ac am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bwyd, iechyd meddwl, mynd ar-lein etc.

 

Y Ganolfan Ddinesig

Gweler hefyd: Llyfrgell Ganolog

Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

www.abertawe.gov.uk/canolfanddinesig

Dydd Llun - ddydd Gwener, 8.30am - 5.00pm

Seddi i'r cyhoedd yn y dderbynfa a'r ardaloedd arddangos y tu mewn i fynedfa'r Ganolfan Ddinesig.

 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch (Changing Places)
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
  • ffïoedd yn berthnasol am barcio tymor hir
 • Parcio i'r anabl
 • Mae lluniaeth ar gael
  • gellir eu prynu yng Nghaffi Glan Môr (ar agor oriau tebyg)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cyfeirio ac arweiniad ar ystod eang o faterion gan brif wasanaeth cyswllt cwsmeriaid y cyngor

 

Prosiect Datblygu Congolaidd

Oriel Elysium, 34a Orchard Street SA1 5AW

www.cdpwales.org.uk
Twitter: @cdpwales
Facebook: congolese development project

info@cdpwales.org.uk
0330 229 0333

Dydd Llun - Dydd Gwener, 10.30am - 4.30pm
Dydd Sadwrn, 11.00am - 2.30pm

Nos Lun, 5.30pm - 7.00pm: Dosbarthiadau Drymiau Affrica ac Allweddell

Mynedfa ar Orchard Street, gyferbyn â'r Clinig Canolog, ffoniwch ni a byddwn yn agor y prif fynedfa.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Ardal chwarae i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • lluniaeth am ddim gan gynnwys byrbrydau 
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • gwybodaeth am eiriolaeth
 • Tennis Bwrdd
 • Snwcer

 

Parc Cwmdoncyn - Cyngor Abertawe - Chwaraeon ac Iechyd

Eden Avenue, Uplands SA2 0PS

https://www.facebook.com/SportAndHealthSwansea
Cadw lle: https://www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth

Chwaraeon ac iechyd

sportandhealth@abertawe.gov.uk
01792 635414

Dydd Mawrth 10.00am i 10.45am - gwiriwch y dyddiadau wrth archebu'ch lle ar-lein

Seiswn Cerdded Nordig am ddim a gynhelir yn yr awyr agored ym Mharc Cwmdoncyn.

 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Ardal chwarae i blant
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae caffi ar y safle
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain

 

Canolfan Dylan Thomas

Somerset Place, SA1 1RR

www.dylanthomas.com
https://www.facebook.com/CanolfanDylanThomas/
https://twitter.com/CDTAbertawe

dylanthomas.lit@swansea.gov.uk
01792463980

Dydd Mercher - Dydd Sul, 10.00am - 4.30pm

Arddangosfeydd am ddim am fywyd a gwaith Dylan Thomas. Llwybrau am ddim i blant. Gweithgareddau am ddim i'r teulu. Man gweithgareddau am ddim ar gyfer chwarae hunanaweinedig gyda gemau, dillad gwisgo i fyny, cornel ddarllen, pypedau a chrefftau sy'n addas i bob oedran.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim

 

Eglwys Bedyddwyr Ebeneser

Ar gau yn ystod mis Awst

Ebenezer Street, SA1 5BJ

www.ebenezer.org.uk

agmat1960@googlemail.com
07824 430 312

Bob bore Gwener rhwng 10.00am a 12.00pm.

Croeso cynnes. Diodydd poeth, byrbrydau poeth a theisennau cartref.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • lluniaeth am ddim 
  • diodydd poeth, gan gynnwys te, coffi, siocled poeth
  • byrbrydau poeth, gan gynnwys rholiau selsig, pastai, cawl cartref, tatws pob 
  • teisennod cartref
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • banciau bwyd yn yr ardal
  • prydau am ddim yn yr ardal

 

Oriel Gelf Glynn Vivian

Heol Alexandra SA1 5DZ

www.glynnvivian.co.uk
www.facebook.com/GlynnVivian
www.instagram.com/glynnvivian
https://twitter.com/OG_GlynnVivian

oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk
01792 516900

Dydd Mawrth - ddydd Sul, 10.00am - 5.00pm (mynediad olaf 4.30pm)

Mynediad am ddim.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Teganau i blant
 • Man awyr agored
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau cymunedol am ddim yn Oriel Gelf Glynn Vivian
 • Pasys bws ar gael i ffoaduriaid neu geiswyr lloches
 • Gweithgareddau am ddim i bobl ar incwm isel - gofynnwch yn yr oriel am ragor o fanylion
 • Llwybrau, offer celf a phecynnau i deuluoedd ar gael am ddim

 

Hub on the Hill

107 Rhondda Street, Mount Pleasant SA1 6EU

https://www.facebook.com/MPhubonthehill/

hubonthehillswansea@gmail.com

Dydd Mercher
2.00pm - 3.00pm, Amser celf!

Dydd Iau 
10.00am - 12.30pm, Coffi, Crefft a Sgwrs
5.30pm - 7.00pm, Calon ADHD - sesiwn galw heibio i bobl ifanc

Lleoliad cysurus gyda chalon fawr a arweinir gan y gymuned yw Hub on the Hill. Os ydych chi neu eich grŵp yn gobiethio cynnal sesiynau, gweithdai a/neu gyfarfodydd, cysylltwch â ni. Cymerwch gip hefyd ar ein tudaln Facebook Hub on the Hill - Mount Pleasant i gael diweddariadau.

Mae'r fynedfa rownd y gornel ar Primrose Street

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • pan fydd ar agor - te, coffi, diod ffrwythau, bisgedi (awgrymir cyfraniad)
  • amser cinio dydd Iau - cawl gyda bara neu dost (gellir talu'r hyn y gallwch ei fforddio)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Teledu
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cyffredinol - gwybodaeth a chyfeirio at fanciau bwyd, gwasanaethau cyhoeddus a mannau cynnes eraill sydd ar gael yn Abertawe
  • gwybodaeth benodol a chyfeirio i bobl ifanc ag ADHD ar nos Iau gyda phrosiect Calon ADHD.

 

Eglwys Lifepoint

Canolfan Gymunedol Mayhill, Mayhill Road SA1 6TD

www.lifepoint.org.uk

simon.powell@lifepoint.org.uk
01792 472828

Prynhawn Iau, 1.00pm - 3.00pm: Lle Llesol Abertawe cynnes, dros dro
2 awr lle gallwch gadw'n gynnes yng Nghanolfan Gymunedol Mayhill. Bydd gemau i'w chwarae a phobl i siarad â nhw.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • bydd diodydd poeth am ddim ar gael a theisennau
 • Dŵr yfed ar gael
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • prynhawn Iau 1.00pm - 3.00pm

 

Renew@The Stream yn Eglwys y Bedyddwyr Pantygwydr

Eglwys y Bedyddwyr Pantygwydr, Ernald Place SA2 0HN

www.pantygwydr.org.uk
https://www.facebook.com/RenewAtTheStream

renew.thestream@gmail.com
01792 459144

Dydd Mawrth 2.00pm - 4.00pm

Mae pob un ohonom yn cael diwrnodau pan rydym yn teimlo ein bod wedi cael llond bola o bethau - problemau ar ein meddwl, yn rhiant neu'n ofalwr, neu am gael ychydig o gwmni. Mae Renew@ The Stream yn cynnig lle cynnes a diogel sy'n groesawgar ac yn gynhwysol â'r nod o wella lles emosiynol. Gallwch rannu hobïau a gweithgareddau, dysgu rhywbeth newydd, gwneud ffrindiau newydd neu gael hoe gyda phaned o de neu goffi. Defnyddiwch ein lle tawel ar gyfer myfyrdod personol neu gallwch ddewis ymuno â ni am gyfnod byr o fyfyrio ar Salm.

 • WiFi am ddim
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi a diod ffrwythau am ddim a bisgedi a theisennau ar gael -  gallwch dalu'r hyn y gallwch ei fforddio
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae ein lle wedi'i seilio ar '5 ffordd at les' y GIG (cysylltu, bod yn fywiog, bod yn sylwgar, dal ati i ddysgu a rhoi) a gallwn weithio mewn partneriaeth â chydlynwyr ardaloedd lleol, gwasanaethau iechyd meddwl a chyrff trydydd sector i gyfeirio at ffynonellau cymorth.

 

Eglwys y Santes Fair, Canol Abertawe

Sgwâr y Santes Fair SA1 3LP

www.swanseastmary.co.uk
Facebook - St Mary's Swansea

justindavies@cinw.org.uk
07881501292

Ar agor bob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Sadwrn fel 'lle cynnes' rhwng 10.30am a 2.30pm

Lle tawel i chi eistedd, benthyca llyfrau a chael sgwrs os hoffech wneud hynny. Mae croeso cynnes bob amser.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Mae lluniaeth ar gael
  • diodydd poeth, diodydd a byrbrydau ar gael i'w prynu
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau

 

Marchnad Dan Do Abertawe

Canol y Ddinas SA1 3PQ

http://www.swanseaindoormarket.co.uk/?lang=cy

darren.cox@abertawe.gov.uk
07340 324 538

8.00am - 5.00pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn. 

Yng nghanol y farchnad mae Gardd y Farchnad sy'n darparu ardal ddiogel, gynhwysol a chynnes i bobl eistedd a mwynhau cynnyrch o'r farchnad, neu eistedd a mwynhau'r amgylchoedd. Cynhelir digwyddiadau am ddim yn rheolaidd yng Ngardd y Farchnad.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Teganau i blant
 • Dŵr yfed ar gael
 • Ardal eistedd gyda byrddau a seddi cyfforddus
 • Ardal â sinc ac offer cynhesu poteli babanod
 • Digwyddiadau a pherfformiadau rheolaidd
 • Marchnad feganaidd fisol
 • Lle i wylio'r byd yn mynd heibio mewn awyrgylch diogel, cynhwysol, cynnes a chroesawgar

 

MAD Abertawe (Cerddoriaeth, Celf, Digidol)

216 Y Stryd Fawr, Canol y Ddinas SA1 1PE

www.swanseamad.com/
https://twitter.com/swanseamad
www.facebook.com/SwanseaMAD
www.instagram.com/swanseamad/
www.linkedin.com/company/swansea-mad

geraint@madswansea.com
01792 648420

Dydd Llun - Dydd Iau, 9.00am - 5.00pm
Dydd Gwener, 9.00am - 4.00pm

Mae MAD Abertawe yn gweithio ar gyfer byd teg, lle gall pobl fod yn nhw eu hunain a ffynnu! Rydym yn elusen ieuenctid a chymunedol gynhwysol, llawr gwlad, wrthdlodi, wrth-hiliol, sydd o blaid cydraddoldeb ac sy'n anoddefgar tuag at wahaniaethu ac anghyfiawnder.  Rydym yn darparu man diogel cynhwysol i bobl gael mynediad at eiriolaeth, celfyddydau creadigol, technoleg ddigidol, addysg, cymorth cyflogaeth, hyfforddiant, gweithgareddau ymgyrchu a phrosiectau sy'n canolbwyntio ar degwch a pherthyn.

Mae bylbiau golau a rhimynnau drafftiau am ddim ar gael.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae lluniaeth ar gael
  • diodydd poeth am ddim, diodydd meddal, byrbrydau a lluniaeth (gan gynnwys cawl, brechdanau, tost a ffrwyth ffres)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cymorth cyflogaeth, gwybodaeth/cefnogaeth ariannol, gwybodaeth/cefnogaeth ynni, defnyddio offer/cynhwysiad digidol
 • Mae pethau ymolchi ar gael
 • Cyfle i ddefnyddio cardiau SIM/data

 

Amgueddfa Abertawe

Victoria Road SA1 1SN

www.swanseamuseum.co.uk
www.facebook.com/swanseamuseum
https://twitter.com/AmgueddfaTawe

swansea.museum@swansea.gov.uk
01792 653763

Dydd Mawrth - Dydd Sul: 10.00am - 4.30pm (mynediad olaf 4.00pm)

Mae Amgueddfa Abertawe'n llawn trysorau a chasgliadau o Abertawe'r gorffennol a phob cwr o'r byd.  Dewch i weld ein casgliadau parhaol a dros dro.

 • WiFi am ddim
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Man awyr agored
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bydd ein staff cyfeillgar sy'n barod i helpu yn gwneud eu gorau i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am ein casgliad a'r ardal leol - p'un a hoffech ofyn cwestiwn hanesyddol neu ofyn am gyfeiriadau
 • Mae mynediad am ddim i'r arddangosfeydd yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau am ddim

 

Hwb Cyn-filwyr Abertawe

Maes San Helen, Bryn Road, Brynmill SA2 0AR

www.swanseaveteranshub.org.uk/our-services
Facebook Swansea Veterans Hub
Twitter @swanseaveterans
Instagram Swansea_veterans_hub

info@swanseaveteranshub.org.uk
07916 227 411 / 07894 417 590

Ar agor bob dydd Sadwrn 10.00am - 12.00pm, dydd Mawrth 10.00am - 1.00pm, ar gyfer brecwast (dydd Sadwrn), byrbrydau a sesiynau te a choffi. 

Croeso cynnes i ystafell fawr gyda golygfa hardd o Fae Abertawe.

Mae ein hwb galw heibio yn cynnal boreau coffi lle gall cyn-filwyr sy'n agored i niwed a chyfranogwyr lleoedd diogel a chynnes ddod at ei gilydd mewn amgylchedd cyfforddus, heb fygythiad, sy'n caniatáu i'n gwirfoddolwyr arbenigol nodi'r bobl mwyaf diamddiffyn, gan gynnig strategaethau lles iddynt, a'u cyfeirio at therapïau a thriniaethau amgen. 

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae te a choffi am ddim ar gael, a brecwast ar ddydd Sadwrn
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Teledu
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • CIC a ffurfiwyd ar 24 Awst 2021 yw Hwb Cyn-filwyr Abertawe (HCA). Mae'r Hwb yn gweithredu mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau lleol i ddarparu cefnogaeth iechyd meddwl a lles a chyfeirio ar gyfer cyn-filwyr, eu teuluoedd a chyfranogwyr lleoedd diogel a chynnes.

 

Ymddiriedolaeth Datblygu Cymunedol The Hill

Canolfan y Ffenics, Powys Avenue SA1 6PH

www.thephoenixonthehill.com
https://www.facebook.com/ThePhoenixOnTheHill

manager@hcdt.co.uk
01792 479800

Nos Iau 6.30pm - 8.00pm Noson cyri a chwis - cyri a reis am £2.50 yn ogystal â chwis. Ymunwch â ni am fwyd, hwyl a chyfle i gymdeithasu.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • cyri a reis £2.50
 • Dŵr yfed ar gael
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • mae'r siop gymunedol ar agor rhwng 10.00am ac 1.00pm ar ddydd Mercher
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Teledu
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae gwirfoddolwyr yn rhan o'r grŵp llywio Prosiect Pobl Leol ac mae ganddynt lawer o wybodaeth am y gwasanaethau a gynigir yn lleol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Chymunedau am Waith a Chanolfan yr Amgylchedd.

 

Byddin yr Iachawdwriaeth

40 Richardson Street, Sandfields SA1 3TE

Facebook - 'Swansea Citadel Salvation Army'

swansea@salvationarmy.org.uk
01792 645636

Dydd Mercher o 11.30am tan 1.30pm

Lle Cynnes y Friendship Cafe - dewch draw am amser byr neu'r cyfnod cyfan. Awyrgylch cynnes a chyfeillgar. 

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Gemau / gemau bwrdd / jig-sos
 • Mae lluniaeth ar gael
  • dewis o 2 gawl 
  • tost, cramwythod, teisennau cartref amrywiol 
  • te a choffi
 • Dŵr yfed ar gael

 

Canolfan Les Abertawe

1 Tŷ Sivertsen, Walter Road (mynediad ar Burman Street) SA1 5PQ

https://www.wellbeingswansea.co.uk/
https://www.facebook.com/TheSwanseaWellbeingCentre/
https://www.instagram.com/wellbeingswansea/

centre@wellbeingswansea.co.uk
01792 732071

Dydd Iau, 2.00pm - 3.00pm: Clwb Celf Cymunedol
Dewch i ymuno yn y gweithdy celf difyr a chyfeillgar hwn, does dim angen sgiliau neu brofiad arnoch ond byddwch yn dal i gynhyrchu rhywbeth y byddwch am i'w drysori neu ei roi yn rhodd. Am ddim, galwch heibio. Cysylltwch â Weixin i gael rhagor o wybodaeth weixin@chineseinwales.org.uk

Dydd Sul, 1.00pm - 3.00pm: Ioga i bobl dros 50 oed
Dosbarthiadau ioga i bobl dros 50 oed, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid cadw lle. Ffoniwch Tracy i gadw lle - 07817302473

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mae lluniaeth ar gael
  • am ddim neu gyfraniad
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae'r ganolfan yn cynnig grwpiau cefnogi i ddynion/fenywod, grwpiau cerdded, dosbarthiadau ioga cymunedol etc.

 

Llyfrgell Townhill

Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill SA1 6PH

www.abertawe.gov.uk/llyfrgelltownhill
01792 512370

Dydd Llun: 9.00am - 12.30pm a 1.00pm - 5.00pm
Dydd Mawrth: 1.00pm - 5.00pm
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau: 1.00pm - 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 12.30pm a 1.00pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Man awyr agored
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • gallwn gynnig cyngor ar ddeunydd darllen ar gyfer busnes neu bleser a gallwn gyfeirio pobl at yr adran berthnasol ar gyfer ymholiadau'r cyngor
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Townhill

   Mae Cyngor Abertawe'n darparu'r wybodaeth a restrir yng nghyfeiriadur 'Lleoedd Llesol Abertawe' at ddibenion gwybodaeth yn unig, i roi gwybod i'r cyhoedd am leoedd sydd ar agor y gaeaf hwn. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid yw Cyngor Abertawe'n gwneud unrhyw warant, yn ddatganedig neu'n ymhlyg, am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd yr wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn, y nwyddau neu'r gwasanaethau yn 'Lleoedd Llesol Abertawe'. Rydych yn mynd i unrhyw 'Leoedd Llesol Abertawe' sy'n cael eu rheoli neu eu gweithredu gan unrhyw sefydliad arall ar eich menter eich hun.

   Close Dewis iaith