Toglo gwelededd dewislen symudol

Lleoedd Llesol Abertawe - Dwyrain

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Bon-y-maen, Clydach, Llangyfelach, Llansamlet, Treforys, St Thomas.

Canolfan Gymunedol Bôn-y-maen - Cwtsh Cymunedol Bôn-y-maen

171 Bonymaen Road, Bôn-y-maen SA1 7AW

https://www.facebook.com/FIFBonymaen

suzanne@faithinfamilies.wales
01792686937/07826929289

Yn ystod y tymor yn unig:
Dydd Llun, 1.00pm - 3.00pm: Celf a Chrefft i Oedolion 
Dydd Mercher, 9.30am - 11.00am: sesiwn Rhieni a Phlant Bach

Mae ein grŵp dydd Llun i oedolion, gall cyfranogwyr fwynhau bwyd, diod a chyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol. Mae croeso i bawb. Gall ymwelwyr ddefnyddio'r amser i wefru ffôn, mynd ar y rhyngrwyd ar eu dyfais eu hunain, a chael cefnogaeth gan staff a gwirfoddolwyr.

Mae grŵp dydd Mercher yn bennaf ar gyfer rhieni â phlant gan ei fod yn grŵp rhieni a phlant bach. Bydd pawb sy'n dod yn gallu mwynhau diod, bwyd a chyfleoedd chwarae a chreadigol. Bydd posau a gweithgareddau lliwio ar gael. Gall y rheini sydd am ddod heb blentyn ddefnyddio man tawelach.

Mae'r holl sesiynau a gweithgareddau am ddim.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Teganau i blant
 • Mae lluniaeth ar gael
  • darperir bwyd poeth a diodydd poeth / oer yn y sesiynau
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • rydym yn rhoi talebau banc bwyd, gofynnwch i aelod o staff wneud atgyfeiriad ar eich rhan - byddai angen i gleientiaid y banciau bwyd gasglu'r bwyd
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • gallwn awgrymu gweithgareddau eraill a ddarperir gan y prosiect i gleientiaid, a gallwn eu hatgyfeirio i brosiectau partner lle bo angen.

 

Llyfrgell Clydach

Stryd Fawr, Clydach SA6 5LN

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellclydach
01792 843300

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Clydach

 

Cwtch Craigfelen

Neuadd Craigfelen, Parc Hillrise SA6 5DX

Twitter- @CwtchCraigfelen
Facebook- @CwtchCraigfelen 
https://craigfelenprimary.weebly.com/

craigfelenprimaryschool@craigfelen.swansea.sch.uk
01792 843278

Bydd ein Lle Llesol yn Abertawe yn cynnal gwahanol sesiynau ar gyfer gwahanol aelodau o'r gymuned. Cofiwch gadw llygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am ddyddiadau a manylion y digwyddiadau hyn. 

Gallwch ddisgwyl croeso cynnes a phaned o de neu goffi twym. Darperir bwyd hefyd. Byddwn yn cynnal digwyddiadau ar gyfer teuluoedd, preswylwyr hŷn ac unrhyw un sydd am gael sgwrs neu rywle cynnes i fynd iddo. Rydym wrthi'n gosod WiFi ar hyn o bryd.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • bydd diodydd a byrbrydau twym ar gael - a'r cyfan am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
  • Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Cydlynydd Ardal Leol, Rheolwr Cwtch

 

Llyfrgell Llansamlet

242 Heol Peniel Green, Llansamlet SA7 9BD

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellllansamlet
01792 771652

Dydd Llun: Ar gau
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 2.00pm - 5.00pm
Dydd Mercher: 2.00pm - 5.00pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 2.00pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 12.00pm

 

Llyfrgell Treforys

Heol Treharne, Treforys SA6 7AA

www.abertawe.gov.uk/llyfrgelltreforys
01792 516770

Dydd Llun: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 6.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • gwybodaeth am grwpiau a lleoliadau eraill yn yr ardal, cyfeirio at sefydliadau amrywiol eraill gan gynnwys cydlynwyr ardaloedd lleol, Dewch Ar-lein Abertawe etc
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Treforys

 

Canolfan Gymunedol Port Tennant

Wern Fawr Road, Port Tennant SA1 8LQ

cllr.hayley.gwilliam@abertawe.gov.uk
07916 583 188

Dydd Gwener Bwyd a Chyfeillgarwch: bob dydd Gwener, 12.00pm - 3.00pm

Amgylchedd difyr, croesawgar a chynnes, lle byddwn yn gweini bwyd a lluniaeth ac yn darparu rhai gweithgareddau

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Teganau i blant
 • Mae lluniaeth ar gael
  • pryd poeth, dŵr, diod ffrwythau, te a choffi - am ddim 
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â'n cynghorwyr lleol, Hayley a Joe, ynghyd â'n tîm plismona lleol a CALl a fydd yn galw heibio bob hyn a hyn drwy gydol y 13 wythnos
  • mae gennym hefyd berthnasoedd ardderchog ag ysgolion cynradd lleol a grwpiau cymunedol eraill

 

Eglwys Dewi Sant, Treforys

Woodfield Street, Treforys SA6 8AS

www.stdavidsmorriston.co.uk
https://www.facebook.com/stdavidsmorriston/

vicar.morriston@gmail.com
01792 771329

Dydd Mawrth 10.00am - 12.30pm, Dydd Iau 1.00pm - 4.00pm. Amserau amrywiol drwy gydol yr wythnos. Ewch i'n tudalen Facebook neu ffoniwch am ragor o fanylion.

Lle cynnes a chyfeillgar. Mae croeso i bawb. Te, coffi, cawl etc. am ddim, a lle i wefru'ch ffôn.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Teganau i blant
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, cawl, Pot Noodle etc. am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain

 

Eglwys St Thomas

Eglwys yr Holl Saint, St Thomas, Lewis Street, St Thomas SA1 8BP

www.sts.church
facebook.com/stthomasswansea
instagram.com/stthomasswansea

office@sts.church
01792 455671

Ddydd Llun, ddydd Mercher a dydd Gwener rhwng 10.00am a 1.00pm. 
Cynhelir cinio cymunedol am ddim ar ddydd Mercher am 12.30pm. 

Man cynnes a chyfforddus gydag amgylchedd cyfeillgar a diodydd a byrbrydau am ddim.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi a theisen am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Papurau newydd a chylchgronau

 

Llyfrgell St Thomas

Heol Parc Grenfell, St Thomas SA1 8EZ

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellstthomas
01792 655570

Dydd Llun: 1.00pm - 6.00pm
Dydd Mawrth: 12.00pm - 6.00pm
Dydd Mercher: 2.00pm - 6.00pm
Dydd Iau: 10.00am - 1.00pm a 1.30pm - 6.00pm
Dydd Gwener: Ar gau
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.30pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • fel llyfrgell, gallwn gynnig gwasanaeth cyfeirio at lawer o sefydliadau a grwpiau gwahanol a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i helpu'r unigolyn sydd mewn angen
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell St Thomas

 

Canolfan Gymunedol Trallwn

1 Bethel Road, Llansamlet SA7 9QP

Trallwn Community Centre - Facebook

alison_rees@live.co.uk
07948 015 195

Clwb Coffi: Dydd Mawrth 11.00am - 3.30pm

Cyfle i'r gymuned ddod i fwynhau diod boeth a chwmni da. 

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • diodydd poeth
  • codir tâl bach o 50c ar gyfer lluniaeth
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • mae gennym hysbysfwrdd awyr agored sy'n nodi'r holl weithgareddau yn y ganolfan
  • mae nifer o hysbysfyrddau y tu mewn sy'n darparu rhagor o wybodaeth am ddosbarthiadau a gweithgareddau.

 

The Old Blacksmiths - Men's Shed Clydach

Ynyspenllwch Road, Cornel y Mond, Clydach SA6 5QR

www.mensshedclydach.co.uk

eg123@sky.com
07969 093472

Dydd Mercher a dydd Gwener 9.30am - 1.00pm

Gallwch gymryd rhan mewn gwaith coed, garddio, crefftau neu dewch am gwmni a sgwrs. Mae croeso cynnes i bawb ac mae pawb yn gyfeillgar. 

 • Mynediad hygyrch
 • Toiled
 • Ardal dan do / awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, dŵr, teisen, bisgedi, cawl cartref a bara
  • croesewir cyfraniad bach ond nid yw'n hanfodol
 • mae cyngor a chefnogaeth ychwanegol ar gael

 

Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys

29 Morfydd Street, Treforys SA6 8BN

mel.robinson@salvationarmy.org.uk
07591 346 077

Dydd Mercher 9.00am - 1.00pm
Bore Iau 9.00am - 12 ganol dydd 

Man cynnes i bobl o bob oedran alw heibio am brydau poeth, diodydd a chyngor.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Mae lluniaeth ar gael
  • bwyd poeth, grawnfwyd, te a choffi  
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • bob dydd Mercher 9.30am - 1.00pm  
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn darparu gwasanaeth Employment Plus - sy'n helpu pobl i ddod o hyd i waith ac aros yno
  • rydym yn darparu cefnogaeth a chyngor i bobl sy'n dioddef o dlodi tanwydd mewn partneriaeth â Fuel Bank Foundation, gan gynnwys cefnogaeth wrth gyflwyno cais am grantiau tlodi tanwydd.

 


Mae Cyngor Abertawe'n darparu'r wybodaeth a restrir yng nghyfeiriadur 'Lleoedd Llesol Abertawe' at ddibenion gwybodaeth yn unig, i roi gwybod i'r cyhoedd am leoedd sydd ar agor y gaeaf hwn. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid yw Cyngor Abertawe'n gwneud unrhyw warant, yn ddatganedig neu'n ymhlyg, am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd yr wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn, y nwyddau neu'r gwasanaethau yn 'Lleoedd Llesol Abertawe'. Rydych yn mynd i unrhyw 'Leoedd Llesol Abertawe' sy'n cael eu rheoli neu eu gweithredu gan unrhyw sefydliad arall ar eich menter eich hun.

Close Dewis iaith