Toglo gwelededd dewislen symudol

Lleoedd Llesol Abertawe - Gogledd

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Y Cocyd, Cwmbwrla, Glandŵr, Mynyddbach, Penderi.

Llyfrgell Brynhyfryd

Heol Llangyfelach, Brynhyfryd SA5 9LH

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellbrynhyfryd
01792 650953

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 12.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • ymholiadau a gwybodaeth gyffredinol, a chyfeirio pobl at gefnogaeth berthnasol a gwasanaethau'r awdurdod lleol
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Brynhyfryd

 

Ffydd mewn Teuluoedd - Cwtch Cymunedol y Clâs

1 Beacons View Road, Y Clâs SA6 7HJ

www.faithinfamilies.wales
www.facebook.com/FIFClase
www.instagram.com/faithinfamilies_swansea/
https://twitter.com/Faithinfamilies

linda@faithinfamilies.wales
01792 773396

Rhieni a Phlant Bach: dydd Llun 12.45pm - 2.15pm

 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bydd gweithwyr cefnogi ar y safle i gynnig cyngor a chefnogaeth magu plant

 

Llyfrgell Fforest-fach

Heol Kings Head, Y Gendros SA5 8DA

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellfforestfach
01792 586978

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.30pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • gallwn chwilio am unrhyw wybodaeth neu gyfeirio at help arall a all fod ar gael
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Fforest-fach

 

Eglwys y Bedyddwyr Gendros

Penrhos Place, Gendros SA5 8BS

https://www.facebook.com/GendrosBaptistChurch

catherinecole@capuk.org

Dydd Mercher 12.00pm - 2.00pm, grŵp crefft a sgwrs 
Dydd Iau 10.00am - 12.00pm, bore coffi a sgwrs

 • WiFi am ddim
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • darperir te, coffi, sudd ffrwythau, bisgedi
  • chawl a rholyn bara ar ddydd Mercher
  • mae'r cyfan am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Teledu
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • cyngor ar ddyled gan gwmni elusennol Christians Against Poverty
  • dolenni i fanciau bwyd a lleoliadau mannau rhannu bwyd lleol
 • Ardal chwarae fach i blant dan oruchwyliaeth rhieni

 

Ogof Adullam

Eglwys Fethodistaidd Pen-lan, 149 Heol Gwyrosydd SA5 7BX

ogofadullam@gmail.com
07919 053 732

Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener, 10.00am - 2.00pm 

Ar agor i bawb. Bwyd, cyfeillgarwch, pŵl, Men's Shed.

 • Toiledau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • gweinir bwyd twym am 12.15pm, te a choffi tan 1.30pm, tost 10.00am - 11.00am 
 • Dŵr yfed ar gael

 

Llyfrgell Pen-lan

Heol Frank, Pen-lan SA5 7AH

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellpenlan
01792 584674

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.30pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • banc bwyd bob dydd Gwener yn yr adeilad cyfagos
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • digwyddiadau lleol, chwilio am swyddi a chyfeirio at ganolfannau cyngor, banciau bwyd ac asiantaethau eraill sy'n gweithio yn yr ardal
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Pen-lan
 • Parc / ardal chwarae awyr agored i blant y tu ôl i'r llyfrgell

 

Swansea City AFC Foundation

Stadiwm Liberty, Ffordd fynediad o Brunel Way i Stadiwm Liberty, Glandŵr SA1 2FA

https://twitter.com/SwansFdn
https://www.instagram.com/swansfdn/
https://www.facebook.com/SwansFdn

info@swansfoundation.org.uk
01792 556520

Dydd Mawrth - 9.30am - 11.30am: Mae bore coffi Cwtch yn cynnig lle diogel a chynnes lle mae croeso cynnes i'w gael. Lleolir y bore coffi yn y Cwtch yn Stadiwm Swansea.com. 

Mae'r holl sesiynau am ddim ac yn cynnwys pawb mewn lleoliad hollol hygyrch ac mae WiFi am ddim a chyfleusterau gwefru ffôn ar gael.

I gofrestru'ch diddordeb mewn bore coffi Cwtch, ewch i : https://www.jotform.com/223002732761345

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, bisgedi
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • byddwn yn cyfeirio pobl i nifer o'n prosiectau amrywiol, gan gynnwys pêl-droed dan gerdded yn ogystal â nifer o fentrau a gynhelir gan y clwb a'n partneriaid lleol niferus.

 


Mae Cyngor Abertawe'n darparu'r wybodaeth a restrir yng nghyfeiriadur 'Lleoedd Llesol Abertawe' at ddibenion gwybodaeth yn unig, i roi gwybod i'r cyhoedd am leoedd sydd ar agor y gaeaf hwn. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid yw Cyngor Abertawe'n gwneud unrhyw warant, yn ddatganedig neu'n ymhlyg, am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd yr wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn, y nwyddau neu'r gwasanaethau yn 'Lleoedd Llesol Abertawe'. Rydych yn mynd i unrhyw 'Leoedd Llesol Abertawe' sy'n cael eu rheoli neu eu gweithredu gan unrhyw sefydliad arall ar eich menter eich hun.

Close Dewis iaith