Toglo gwelededd dewislen symudol

Lleoedd Llesol Abertawe - Gogledd-orllewin

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Tregŵyr, Gorseinon a Phenyrheol, Llwchwr, Penllergaer, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Waunarlwydd.

Eglwys Gymunedol Bont Elim

Alltiago Road, Pontarddulais SA4 8HU

www.bontelim.church
www.facebook.com/BontElimCommunityChurch

leadership@bontelim.org.uk
07919 013400

Bore Llun - Bore Gwener, 7.30am - 9.00am: diod boeth a thost am ddim
Dydd Llun - Dydd Gwener, 9.00am - 4.00pm: diod boeth am ddim a lle i ddod i siarad, darllen a mwynhau lle diogel
Bore Sul, 9.30am - 10.30am: brecwast wedi'i goginio am ddim

Croeso cynnes ac amgylchedd cynnes diogel lle gallwch gwrdd â ffrindiau neu eistedd a darllen.

Mae grwpiau ac amserau ychwanegol yn cael eu hychwanegu, cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae siop goffi ar y safle (gweler y manylion uchod am y lluniaeth am ddim sydd ar gael - does dim rhaid prynu dim)
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Teledu
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn parhau i gyfeirio pobl i dîm lleol a all sicrhau eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau cywir. Rydym hefyd yn helpu'r rheini nad ydynt yn ymdopi drwy gynnig cymorth cwnsela drwy'r adegau anodd hyn.

 

Cyfeillion Parc Pontlliw

Heol Y Parc, Pontlliw SA4 9EZ

Tudalen Facebook - Friends of Pontlliw park

daffodil15@outlook.com
07988 801856

Bob dydd Llun a dydd Mercher, 10.00am - 12.30pm a dydd Iau 12.00pm - 3.00pm, yn adeilad y pafiliwn yn y parc ar waelod Heol y Parc.

Croeso cynnes ac amgylchedd diogel, lle gallwch ymlacio a mwynhau diod boeth a lluniaeth ysgafn. Mae rhoddion yn ddewisol. Man rhoi bwyd. Rhoddir cyngor ac arweiniad ar ystod o weithgareddau lleol. Gallwn ddarparu cewynnau a hancesi sychu. Rydym yn caniatáu i gŵn sy'n ymddwyn yn dda ar dennyn ddod i mewn ac rydym yn darparu tywelion i gŵn hefyd. Mewn parc hardd gyda llwybrau cerdded a blodau hardd i'w gweld.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir (mynediad hawdd)
 • Ardal chwarae i blant
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Man awyr agored
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, siocled poeth, diod ffrwythau a dŵr
  • tost, teisen ffrwythau, detholiad o deisennau heb glwten, bisgedi
  • cawl cyflym mewn cwpan a chawl cynnes
 • Dŵr yfed ar gael
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Digwyddiadau â thema. Cyfleoedd gwirfoddoli yn y parc ac yn ein hwb cymunedol.

 

Llyfrgell Gorseinon

15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon SA4 4AA

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellgorseinon
01792 516780

Dydd Llun: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher: 9.00am - 6.00pm
Dydd Iau: 9.00am - 6.00pm
Dydd Gwener: 9.00am - 6.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 4.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Gorseinon

 

Gower + Llwchwr Estuary Lions Club

7 Alexandra Road, Gorseinon SA4 4NW

www.gowerlions.wales 
Facebook: Gower & Llwchwr Estuary Lions club

gowerlionssecretary@gmail.com
07766211503

Dydd Iau 2.00pm - 5.00pm (efallai y bydd cyfnod y Nadolig / Flwyddyn Newydd yn amrywio)

Croeso cynnes ac amgylchedd cyfforddus, cyfeillgarwch, Sgwrs, gemau, llyfrau.
Lle cynnes i ymlacio a mwynhau cwmni. Urddas a pharch.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, sgwosh; Bisgedi, teisen a chreision - mae'r cyfan am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau

 

Llyfrgell Tregŵyr

Stryd Mansel, Tregŵyr SA4 3BU

www.abertawe.gov.uk/llyfrgelltregwyr
01792 873572

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Tre-gŵyr

 

Eglwys Gymunedol Penyrheol

Eglwys Rydd Penyrheol, Llannant Road, Gorseinon SA4 4GD

sashagee19@gmail.com

Rydym ar agor bob yn ail dydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol o 10.00am i 12.00pm.

Mae croeso cynnes i bawb. Cyfle i gael sgwrs gyfeillgar ac amser i addoli os dymunwch.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Mae lluniaeth ar gael
  • rydym yn cynnig diodydd twym fel te a choffi
  • rydym hefyd yn cynnig tost a jam, cacennau te wedi'u crasu a bisgedi
  • mae popeth am ddim ond os hoffech roi cyfraniad byddai hynny'n wych
 • Dŵr yfed ar gael

 

Llyfrgell Pontarddulais

Rhodfa St Michael, Pontarddulais SA4 8TE

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellpontarddulais
01792 882822

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Pontarddulais

 

Partneriaeth Pontarddulais

28 Dulais Road, Pontarddulais SA4 8PA

canolfanybont@gmail.com
01792 885532

Dydd Llun, 1.00pm - 3.00pm
Dydd Gwener: Clwb 11 o'r Gloch, 11.00am - 12 ganol dydd; Gwau a Chlebran (£1 yr wythnos os gallwch fforddio talu), 12.30pm - 3.30pm

Bydd lluniaeth am ddim a nifer o weithgareddau ar gael i bawb eu mwynhau. Beth am ddod draw i wneud ffrindiau newydd a chadw'n gynnes gyda llond powlen o gawl blasus. Bydd llyfrau posau, papurau newydd, Wi-Fi am ddim gyda chyfrifiaduron ar gael, dominos, cardiau, gemau bwrdd a jig-sos. Os ydych yn hoffi gwau, mae gwëyll ac edafedd ar gael gennym neu gallwch ddod â'ch prosiect eich hun. Ein nod yw darparu lle cynnes a chroesawgar i chi a bydd gwirfoddolwr wrth law felly bydd cwmni gyda chi drwy'r amser os ydych yn teimlo'n unig neu ar eich pen eich hun.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron/ddyfeisiau 
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • Dydd Llun - cawl a bara/rholyn, te a choffi am ddim
  • rhwng dydd Mawrth a dydd Gwener, mae ein caffi ar y safle ar agor ac yn gweini prydau a byrbrydau amrywiol y talwyd amdanynt
 • Dŵr yfed ar gael
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • banc bwyd ar gael ar ddydd Mercher (diwrnodau eraill os bydd argyfwng)
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau

 

Eglwys St Catherine

Alexandra Road, Gorseinon SA4 4NU

www.gorseinon.church
https://www.facebook.com/stcathgorseinon

hello@gorseinon.church
01792 892849

Mae'r lle cynnes ar agor bob dydd Mawrth, 9.15am - 11.30am.

Gall ymwelwyr ddisgwyl te, coffi neu ddiod oer, tost ac amrywiaeth o deisennau cartref am ddim. Mae WiFi am ddim hefyd a digon o le i eistedd a rhannu desg.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Mae lluniaeth ar gael
  • diodydd poeth ac oer, tost ac amrywiaeth o deisennau cartref blasus am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Banc bwyd / cynllun rhannu bwyd
  • mae'r Banc Bwyd ar agor bob dydd Iau rhwng 10.00am a 12 ganol dydd.
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau

 

Canolfan Gymunedol Waunarlwydd

Victoria Road, Waunarlwydd SA5 4SY

https://www.facebook.com/wauncommcentre

07936 391000
dymondchristine26@gmail.com 

Dydd Mercher 11.00am - 1.00pm

Amgylchedd cynnes a chyfeillgar. Mae gennym lyfrgell fach lle gallwch fenthyca llyfrau. Mae gennym hefyd gardiau a dominos os hoffech dreulio'r bore yma. Fel arall, os hoffech gael cwmni a sgwrs, yna dyma'r lle i fynd.

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • Coffi, te, siocled poeth a diodydd ffrwythau
  • tost, torth ffrwythau, teisennau a bisgedi
  • codir tâl bach i dalu am ein costau
  • brecinio am ddim tan ddiwedd mis Mawrth 2024 gyda ffa pob, wyau a chaws wedi'u gweini ar dost
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd

 


Mae Cyngor Abertawe'n darparu'r wybodaeth a restrir yng nghyfeiriadur 'Lleoedd Llesol Abertawe' at ddibenion gwybodaeth yn unig, i roi gwybod i'r cyhoedd am leoedd sydd ar agor y gaeaf hwn. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid yw Cyngor Abertawe'n gwneud unrhyw warant, yn ddatganedig neu'n ymhlyg, am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd yr wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn, y nwyddau neu'r gwasanaethau yn 'Lleoedd Llesol Abertawe'. Rydych yn mynd i unrhyw 'Leoedd Llesol Abertawe' sy'n cael eu rheoli neu eu gweithredu gan unrhyw sefydliad arall ar eich menter eich hun.

Close Dewis iaith