Toglo gwelededd dewislen symudol

Lleoedd Llesol Abertawe - Gorllewin

Mae'r ardal hon yn cynnwys y wardiau canlynol: Dyfnant a Chilâ, Fairwood, Mayals, Sgeti.

Llyfrgell Cilâ

Ridgeway, Cilâ SA2 7QS

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellcila
01792 516820

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduron / ddyfeisiau
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • bydd staff yn rhoi gwybodaeth yn unol â chais cwsmeriaid - mae llyfrgelloedd yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth
 • Cynhyrchion mislif am ddim
 • Digwyddiadau am ddim yn Llyfrgell Cilâ

 

Eglwys Parklands

Eglwys Efengylaidd Parklands, Maes y Gollen, Sgeti SA2 8HQ

www.parklandschurch.org.uk

admin@parklandschurch.org.uk

Galwch heibio: dydd Gwener, 12.00pm - 3.00pm

Croeso cynnes, gweithgareddau fel cwis neu ganu.

 • WiFi am ddim
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Teganau i blant
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • te, coffi, creision a bisgedi
  • rydym hefyd yn darparu pryd o fwyd cynnes, sglodion gyda rhywbeth arall
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain

 

Eglwys Gymunedol Sgeti

Carnglas Road, Sgeti SA2 9BP

www.skettycommunitychurch.com

pastorpaulmort@gmail.com
07842 134495

Dydd Mawrth 10.00am - 12.00pm: Bore Coffi a Mwy

Rhywle i sgwrsio neu i fod ar eich pen eich hun. Rhywle i sgwrsio neu ddarllen yn dawel. Rhywle i sgwrsio neu wneud y croesair, gwau, beth bynnag y mynnwch. Mae'r ardal hon ar eich cyfer. Nid ydym yn codi tâl.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Mannau parcio ceir
 • Parcio i'r anabl
 • Ardal chwarae i blant
 • Man awyr agored
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • Dydd Mawrth - te, coffi, lluniaeth a brechdanau cig moch
  • cyfan am ddim
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd euh hunain
 • Papurau newydd a chylchgronau

 

Llyfrgell Sgeti

Heol Vivian, Sgeti SA2 0UN

www.abertawe.gov.uk/llyfrgellsgeti
01792 202024

Dydd Llun: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mawrth: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Iau: Ar gau
Dydd Gwener: 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 10.00am - 1.00pm

 

Swansea Lifestyle Centre

55 Gower Road, Sgeti SA2 9BH

www.facebook.com/AdventistSwansea

saunderslil@hotmail.com
07590 042 977

Dydd Iau, 8.30am - 1.00pm

Dewch i gwrdd â phobl newydd.

 • WiFi am ddim
 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • brecwast wedi'i goginio a wnaed o blanhigion, tost, diodydd poeth / oer
  • pob lluniaeth am ddim. 
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Dosbarth ymarfer corff

 

Cyfeillion Parc De la Beche

Lolfa'r Pabïau, De La Beche Road, Sgeti SA2 9AR

The Friends of De la Beche Park - Facebook

margaretllewelyn@hotmail.com
07973 956 117

Bore coffi bob dydd Llun o 10.00am tan 12.00pm. Gallwch ddarllen, gwneud jig-sos neud alw heibio am sgwrs. Croeso cynnes!

 • Mynedfa / lleoliad hygyrch
 • Toiledau
 • Toiledau hygyrch
 • Cyfleusterau newid cewynnau
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Mae lluniaeth ar gael
  • mae te, coffi a siocled poeth am ddim tan ddiwedd mis Mawrth 2024, mae bisgedi am ddim
  • mae diodydd mewn caniau hefyd ar gael am ffi fach
 • Dŵr yfed ar gael
 • Mae croeso i ymwelwyr ddod â'u bwyd / diodydd eu hunain
 • Gwasanaeth benthyca llyfrau / cyfnewid llyfrau

 


Mae Cyngor Abertawe'n darparu'r wybodaeth a restrir yng nghyfeiriadur 'Lleoedd Llesol Abertawe' at ddibenion gwybodaeth yn unig, i roi gwybod i'r cyhoedd am leoedd sydd ar agor y gaeaf hwn. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid yw Cyngor Abertawe'n gwneud unrhyw warant, yn ddatganedig neu'n ymhlyg, am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd yr wybodaeth yn y cyfeiriadur hwn, y nwyddau neu'r gwasanaethau yn 'Lleoedd Llesol Abertawe'. Rydych yn mynd i unrhyw 'Leoedd Llesol Abertawe' sy'n cael eu rheoli neu eu gweithredu gan unrhyw sefydliad arall ar eich menter eich hun.

Close Dewis iaith