Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/Active Swansea logo

Chwaraeon

Pêl-fasged

Camp tîm rhwng dau dîm o 5 chwaraewr yw pêl-fasged. Chwaraeir y gêm ar gwrt sydd â chylch pêl-fasged ar bob pen iddo. Y nod yw sgorio pwyntiau drwy saethu'r bêl drwy gylch y gwrthwynebwr.

Bowls

Ceir sawl lawnt fowlio yn Abertawe, a chyfle i chwarae dan do ac yn yr awyr agored.

Criced

Camp tîm rhwng dau dîm yw criced. Gêm bat a phêl ydyw a chwaraeir ar faes criced. Mae'r maes fel arfer yn hirgrwn ac yn cynnwys rhan betryal yng nghanol y cae gyda set o wicedi bob ochr i'r petryal.

Chwaraeon i'r Anabl

Mae llwyth o gyfleoedd i bobl ag anabledd gymryd rhan mewn chwaraeon yn Abertawe.

Dringo dan do

Mae trawsddringo, neu groesi wal yn llorweddol, yn ffordd ardderchog o ddod i arfer â thechnegau dringo, ac i ddatblygu nerth a dygnwch hefyd.

Hoci dan do

Hoci Dan Do yw amrywiad ar hoci cae sy'n cael ei chwarae dan do. Mae'r cae a'r goliau'n llai na'r fersiwn awyr agored. Yn gyffredinol, mae'r timau'n cynnwys pum chwaraewr ac un gôl-geidwad.

Tenis bwrdd

Caiff Tenis Bwrdd (neu bing pong) ei chwarae ar fwrdd a rennir gan rwyd isel. Gall dau (senglau) neu bedwar (dyblau) chwarae.

Tenis

Caiff tenis ei chwarae ar gwrt petryal gan naill ai dau chwaraewr (senglau) neu bedwar (dyblau). Mae'r chwaraewyr yn sefyll ar naill ochr y rhwyd ac yn defnyddio raced i daro pêl yn ôl ac ymlaen i'w gilydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM