Chwilio'r wefan
English

Criced

Camp tîm rhwng dau dîm yw criced. Gêm bat a phêl ydyw a chwaraeir ar faes criced. Mae'r maes fel arfer yn hirgrwn ac yn cynnwys rhan betryal yng nghanol y cae gyda set o wicedi bob ochr i'r petryal.

Mae un tîm yn batio tra bo'r tîm arall yn bowlio. Nod y tîm sy'n batio yw taro'r bêl a chael cynifer o rediadau (rhwng y ddwy set o wicedi) â phosib. Nod y tîm sy'n bowlio yw ceisio anfon y tîm batio allan.

Ble gallaf chwarae criced yn Abertawe?

Yn eich canolfan hamdden a chwaraeon leol

Cysylltwch â'r canolfannau yn uniongyrchol i gael gwybodaeth am argaeledd a phrisiau.

Awyr agored yn eich parc neu gaeau chwarae lleol

Am fwy o wybodaeth am gyfleusterau yn eich parc lleol neu i archebu maes, ffoniwch 01792 635411.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM