Chwilio'r wefan
English

Pêl-droed

Mae nifer o gyfleoedd i ddechrau chwarae pêl-droed yn Abertawe. Cymerwch gip ar ble gallwch chwarae yn y tabl isod, hefyd mae Futsal a phêl-droed cerdded ar gael.

Futsal

Mae Futsal yn gêm bêl-droed gyffrous a chyflym gyda thimau bach sy'n cael ei chwarae ar draws y byd ac mae wedi'i chydnabod yn swyddogol gan UEFA a FIFA.

Mae Futsal yn ffordd wych i chwaraewyr ifanc ddatblygu gan ei bod yn darparu nifer o gyfleoedd i reoli'r bêl ac i ymarfer technegau a sgiliau. Er bod y gêm yn wahanol i 11 bob ochr mae nifer o fuddion Futsal yn gallu cael eu trosglwyddo i'r gêm 11 bob ochr, yn enwedig gwneud penderfyniadau dan bwysau, egwyddorion ymosod ac amddiffyn sy'n gwneud y gêm yn ffordd ddefnyddiol iawn o ddatblygu.

Chwaraeodd nifer o chwaraewyr gorau'r byd Futsal yn eu hieuenctid ac maent yn dweud bod y gêm wedi cefnogi eu datblygiad o ran pêl-droed; roedd chwaraewyr o safon Pele, Zico, Ronaldinho, Kaka, Lionel Messi i enwi ond ychydig o arwyr De America yn chwarae ac yn mwynhau Futsal. Ond nid yw Futsal wedi helpu sêr pêl-droed De America yn unig, ar y llwyfan Ewropeaidd mae Cristiano Ronaldo, Deco, Xavi, Fabregas ymhlith nifer y bobl eraill sydd wedi chwarae Futsal i ddatblygu eu sgiliau.

Rhowch gynnig arni yng Nghanolfan Hamdden Treforys - Freedom LeisureYn agor mewn ffenest newydd Ffoniwch 01792 797082 am fwy o wybodaeth.

Pêl-droed Cerdded

Os oeddech yn meddwl bod eich dyddiau chwarae pêl-droed wedi dod i ben, meddyliwch eto! Mae pêl-droed cerdded, fersiwn araf o'r gêm boblogaidd ar gyfer pobl dros 50 oed, wedi cyrraedd Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt. Nod pêl-droed cerdded yw helpu pobl i gadw ffordd actif o fyw er gwaethaf eu hoedran, yn ogystal â helpu pobl sydd wedi gorfod rhoi'r gorau i chwarae pêl-droed o ganlyniad i anaf i ailafael ynddi. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae pêl-droed cerdded yn gêm ddigyswllt a bydd unrhyw un sy'n gwibio, yn rhedeg neu'n loncian pan fydd y bêl yn cael ei chwarae'n cael eu cosbi, a rhoddir cic am ddim i'r tîm arall.

Am fwy o fanylion, ffoniwch Ganolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt - Freedom LeisureYn agor mewn ffenest newydd ar 01792 235040.

 

Ble gallaf chwarae pêl-droed yn Abertawe?

Yn eich canolfan hamdden a chwaraeon leol

Cysylltwch â'r ganolfan yn uniongyrchol am wybodaeth am argaeledd meysydd a phrisiau.

Yn eich parc neu gaeau chwarae lleol

Am fwy o wybodaeth am gyfleusterau yn eich parc lleol neu i archebu maes, ffoniwch 01792 635411.

 Cae pêl-droed hynCae pêl-droed iauCae pêl-droed mini
Ashlands1 2
Bandfield1  
Parc Bonymaen11 
Melin Cadle 1 
Parc Coed Bach1  
Parc Coed Gwilym2 1
Parc a Chaeau Chwarae Cwm Level2  
Parc Dyfnant  6
Parc Pentre'r Ardd1  
Gors1 2
Graig y Coed1  
Pengelli1  
Parc Halfway1  
Parc Heol Las  5
Meysydd Chwarae Brenin Siôr V (Heol y Mwmbwls)715
Parc Maesteg, St Thomas1  
Mynydd Newydd (gan gynnwys Ysgol Bryn Tawe)1116
Parc Williams1 2
Parc y Werin1 2
Ysgol Pentrehafod1  
Ysgol Gyfun Pontarddulais1  
Parc Pontlliw1  
Caeau Chwarae Tir Canol31 
Trallwn2 3
Parc Underhill3 2
Parc Waunarlwydd1  
Parc Ynystawe2  
Ardal Gêmau Amlddefnydd Townhill2  

Gwybodaeth bellach

Os hoffech gymryd rhan mewn pêl-droed, ond bod angen mwy o wybodaeth bellach arnoch, ffoniwch Rob Thomas, Swyddog Datblygu Pêl-droed ar 01792 635445 neu e-bostiwch rob.thomas2@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM