Chwilio'r wefan
English

Pêl-fasged

Camp tîm rhwng dau dîm o 5 chwaraewr yw pêl-fasged. Chwaraeir y gêm ar gwrt sydd â chylch pêl-fasged ar bob pen iddo. Y nod yw sgorio pwyntiau drwy saethu'r bêl drwy gylch y gwrthwynebwr.

Ble gallaf chwarae pêl-fasged yn Abertawe?

Dan do yn eich canolfan hamdden a chwaraeon leol

Cysylltwch â'r canolfannau'n uniongyrchol am wybodaeth ac argaeledd cyrtiau a phrisiau.

Yn yr awyr agored yn eich canolfan hamdden a chwaraeon leol

Yn yr awyr agored - yn eich parc lleol

Mae'r cyrtiau pêl-fasged yn ein parciau yn rhai mynediad agored y gellir eu defnyddio am ddim. Galwch heibio a chwaraewch. Bydd angen i chi ddod â'ch pêl-fasged eich hun gyda chi.

Mae gan rai o'n parciau gylchau ymarfer unigol hefyd lle gallwch alw heibio a chwarae.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM